Travel helg på Rørosbanen

Denne helga ble det gjennomført mye arbeid flere steder på Rørosbanen og Solørbanen. Stikkrenner, bruer, sporveksler og ny undergang er stikkordene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her er den nye undergangen på Løten st. på plass. Foto: Øystein Grue (alle)Helga 23-24 august var årets eneste arbeidshelg på Rørosbanen med stengt bane. 130 anleggsfolk var i sving fordelt på rundt 1/3 fra Jernbaneverket og 2/3 fra eksterne entreprenører.

Nord for Røros ble det lagt inn flere nye betongbruer til erstatning for eldre stålbruer, flere steder ble eldre stikkrenner erstattet av nye med vesentlig større dimensjoner og på Braskereidfoss ble det lagt inn en ny sporveksel.

Det største enkeltanlegget var innlegging av ny undergang for gang og sykkelveg ved Løten stasjon der Løten kommune er byggherre. På Løten stasjon bygger Jernbaneverket nå ny hovedplattform. Plattformen skal stå ferdig i oktober, mens undergangen skal tas i bruk i desember.

I november blir det stor trafikk på Rørosbanen i den perioden Dovrebanen stenges for innkopling av ny strekning langs Mjøsa. Godstrafikken skal da gå via Solør – Østerdalen i tre uker.
Jernbaneverket bygger ny hovedplattform på Løten.

Eldre stålbru skiftes ut med ny traubru av betong ved Rugeldalen.

Ny stikkrenne for bedre vanngjennomstrømming ved nye nedbør er lagt inn flere steder, blant annet her ved Atna.