Totalfornyer Brynsbakken

Jernbaneverket gjennomfører nå i sommer en total fornying av Hovedbanens to spor i Brynsbakken i Oslo. Skinner, sviller, pukk og underbygning skiftes ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her løftes en sporveksel ut i Brynsbakken.  Foto: Øystein Grue (alle)  . 

Også to jernbanebruer skal skiftes ut på strekningen. Brynsbakken er navnet på strekningen ut fra Oslo S på Hovedbanen. Fram til Etterstad går det fire spor, før Gardermobanen og Gjøvikbanen grener av fra Hovedbanens trasé.

- Det vi gjør nå er å fortsette med totalfornyelsen videre fra der vi avsluttet   i 2012, forteller prosjektleder Martin Algrøy. Han har funksjonen som ‘leder av totalbrudd’ og holder i alle trådene mens Hovedbanen er helt stengt for togtrafikk mellom Bryn og Oslo S i tiden 6. – 20/7. Og at det må et totalt brudd i togtrafikken på strekningen er lett å forstå når vi hører hva som skal gjøres.

-Alt skal vekk
Martin AlgrøyMartin Algrøy Martin Algrøy I Brynsbakken har det i lengre tid vært problemer med dårlig spor. Årsaken er både at selve sporet er i ferd med å bli utslitt og at det er store problemer med telehiv og dårlige grunnforhold. Derfor rives nå begge hovedsporene på en 1200 meter lang strekning fra St Hallvards bru og oppover i retning Bryn. Når sporet er fjernet skal over 10 000 kubikkmeter masse under sporene fjernes og erstattes. – Vi går ned til 1,5 meter under sporet, forteller Martin Algrøy. Der legger vi inn frostsikre plater og duk før vi bygger opp igjen med pukk som underlag for det nye sporet.  1100 billass skal fraktes ut før like mye pukk skal tilbake i traseen.

Også bruer
Samtidig med den store fornyelsesjobben av sporene blir også to stålbruer over Alnaelva erstattet av traubruer i betong. Dermed oppnås det både bedre sporkvalitet og mulighet for gjennomgående sporjustering. – Det gamle bruene av stål er også i høyeste grad modne for utskifting, sier Algrøy.  Målet er at Hovedbanen på denn strekningen vil få en langt bedre sporkvalitet, færre feil og enklere vedlikehold når etterslepet på strekningen nå tras inn.  Også på godssporet mellom Alnabru og Loenga skal det skiftes ut en bru på samme måte, dette gjøres utpå høsten.

Hovedentreprenør i Brynsbakken er Norsk jernbanedrift, mens Isachsen entreprenør er underentreprenør på masseskifte og BMO Entreprenør på støping av traubruene.

Kontrakten på sommerens arbeider i Brynsbakken er på til sammen 61 millioner kroner.
Arbeid på kontaktledningen i Brynsbakken.

To gamle stålbruer erstattes med betongbruer som er plass-støpt. Den store mobilkrana skal gjøre løftejobben. Foto: Lars Frøystein.