Storjobb i 16 dager mellom Oslo S og Lysaker

Jernbaneverket skal oppgradere jernbanen mellom Oslo S og Lysaker i 16 dager fra og med lørdag 18. juli til mandag 3. august. Strekningen stenges for togtrafikk og kundene må benytte alternativ transport.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket, NSB, Flytoget og Ruter samarbeider tett i planleggingen av sommerbruddene for å gjøre ulempene for kundene så små som mulig.


Se NSB og Flytogets nettsider for mer informasjon om hvordan trafikken avvikles på Drammenbanen i perioden strekningen Oslo S – Lysaker er stengt. Her finner du informasjon om trafikkavviklingen under sommerbruddet:

 www.jernbaneverket.no/oppgrader

Resultater
Årets arbeider i Oslo-området er en del av Jernbaneverkets store fornyelsesprosjekt for å gjøre jernbanen mer driftssikker og punktlig. Mye er gjort de siste årene, men mye gjenstår fortsatt. Å fornye jernbanen gir resultater; antall feil går ned og punktligheten er betydelig bedret.

Nye sporveksler
I perioden strekningen Lysaker – Oslo S er helt stengt skal det gjøres en rekke arbeider i Oslotunnelen og på Skøyen stasjon. På Skøyen skal ti gamle sporveksler tas ut og erstattes med helt nye, inkl. masseutskifting og nye drivmaskiner. Dette er det mest krevende og omfattende arbeidet som skal skje. Det etableres også nytt sporvekselvarmeanlegg på Skøyen st. Arbeidet med å skifte ut signalkabler på Skøyen fortsetter under stengingen.

Bedre strømforsyning
På Nationaltheatret stasjon skal elkraftanlegget oppgraderes, som også innebærer fornyelse av reservekraftforsyningen til blant annet signalanlegget. Strømskinnen som ble montert til erstatning for den gamle kjøreledningen gjennom Oslotunnelen for et par år siden, skal gjennomgå en grundig kontroll og justering. På selve stasjonen vil det også pågå oppgradering, blant annet blir det montert ny og bedre på arealbelysning.

I tillegg til de store prosjektene utfører Jernbaneverket også en rekke kontroll- og vedlikeholdsjobber i stengningsperioden.