Steinberg stasjon snart klar for faste togstopp

Steinberg stasjon i Buskerud er snart klar for gjenåpning. Det siste halve året har det pågått omfattende arbeider på stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Steinberg stasjon er snart klar for prøveperiode med fast stopp av alle tog i linje L12. (Foto: Njål Svingheim (alle)

 Steinberg stasjon skal være klar til prøvedrift med faste togstopp fra midt i september.
-Det har vært en hektisk sommersesong på Steinberg-prosjektet, bekrefter prosjektleder Asbjørn Rasdal i Jernbaneverket. Steinberg-prosjektet har stor oppmerksomhet hos lokalbefolkning og politikere. –Vi som jobber med prosjektet har merket en positiv respons og innstilling til arbeidene hos naboer og lokalbefolkning på Steinberg, sier Rasdal.Prosjektleder Asbjørn Rasdal
Prosjektleder Asbjørn Rasdal

Som kjent er det en prøveperiode med faste togstopp av alle tog i pendelen Kongsberg – Eidsvoll (L 12) som skal innføres på Steinberg fra 14. september. Utfordringen er å få til faste stopp på Steinberg uten at dette forstyrrer punktligheten for togene i L 12-pendelen. For å oppnå nødvendig tidsbesparelse på strekningen slik at togene kan få tid i rutetabellen til å stoppe ved Steinberg gjennomføres endringer på Hokksund stasjon og en planovergang over Rødgata i Drammen er stengt.

Tidsbesparende tiltak
Hokksund stasjon har fått en ny sporveksel og signalanlegget bygges om slik at det tillates samtidig innkjøring av tog fra øst og vest. Rødgata planovergang er allerede stengt og arbeidene med å bygge undergang under sporet er påbegynt og blir ferdig sommeren 2016. -Disse tiltakene skal til sammen gjøre det mulig å spare inn nok tid til å stoppe på Steinberg, forklarer Asbjørn Rasdal. Dette skal altså evalueres etter en prøveperiode, men tiltakene vil uansett ha en positiv effekt for alle tog på strekningen og fjerning av planoverganger gir alltid økt sikkerhet.

Prosjektet består av:

  • Ny hovedplattform på 110 meter (tatt i bruk for dagens to tog i hver retning som stopper på Steinberg)
  • Ny sideplattform på 110 meter (tas i bruk i september)
  • Ny overgangsbru i stål over sporene
  • Nytt helbomanlegg på planovergangen (ferdig i september)
  • Stenging av Rødgata planovergang ved Gulskogen i Drammen
  • Ny undergang under Sørlandsbanen i Rødgata (ferdig sommeren 2016)
  • Ny dobbel kryssveksel lagt inn på Hokksund stasjon
  • Mulighet for samtidig innkjøring av tog på Hokksund stasjon
  • Flytting av svingskive på Hokksund stasjon

Det klart største enkelttiltaket er byggingen av den nye undergangen under Sørlandsbanen i Rødgata. Dette gjør det mulig for togene å holde høyere hastighet på strekningen og gir trygg ferdsel for alle som skal krysse jernbanen i området. Arbeidene i prosjektet utføres av Isachsen entreprenør AS.