Sommerens anlegg i Oslo fullført

Sommerens store anleggsarbeider i Brynsbakken, Oslotunnelen og på Skøyen ble fullført som planlagt og togtrafikken kom i gang igjen til rett tid mandag morgen 3.august.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ti nye sporveksler er lagt inn på Skøyen. (Foto: Rune Olsen)
- Stor innsats fra entreprenører og Jernbaneverkets egne folk og godt samarbeid sikret at vi kom i mål som planlagt, sier prosjektsjef Rune Olsen.

- Det har blitt levert godt arbeid innenfor alle fag og på alle områder, sier Olsen.

Før frist
Bruddet mellom Oslo S og Lysaker ble hevet klokken 02:00 natt til mandag, faktisk to timer før fristen. I alt er 10 sporveksler skiftet på Skøyen i de 16 dagene bruddet varte. I tillegg er pukken under alle vekslene fornyet og det er installert ny sporvelselvarme.  På Nationaltheatret st er belysningen oppgradert. I tillegg er et hovedsignal i tunnelen flyttet, det er utført generisk kontroll på strømskinne samt en rekke mindre arbeider kontroller og vedlikehold på strekningen under bruddet.

Brynsbakken
I Brynsbakken er blant annet to jernbanebruer fornyet, nytt dreneringsanlegg bygget og i alt 1200 meter spor skiftet. – I forbindelse med fornyelse av sporene, er over 11 000 kubikkmeter masse under sporene gravd ut og erstattet med ny masse. Her ble det gjort en imponerende logistikkjobb. En spesiell takk til våre gode entreprenører, Norsk Jernbanedrift AS med underleverandør Isachsen AS i Brynsbakken og Veidekke Entreprenør AS og Proxll AS på Skøyen for godt faglig utført arbeid, sier Olsen.
I Brynsbakken opp mot Bryn er alt fra sporets underbygning til pukk sviller og skinner ut. (Foto: Paul Solheim)