Rødberg lokstall settes i stand

Den gamle lokomotivstallen på Rødberg settes nå i stand. – Bygningen ligger sentralt i tettstedet og vi kan ikke bare la den forfalle, sier leder for stasjoner og eiendommer i Jernbaneverket, Sefrid Jakobsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Lokstallen tar seg godt ut når den nå er pusset opp. På endeveggen ses noe av tilstanden før oppussing. (Alle foto: Njål Svingheim)
Etter at trafikken Numedalsbanens øvre del ble innstilt i 1989 har de fleste av banens bygninger blitt stående uten vedlikehold. På banens endepunkt på Rødberg stasjon eier Jernbaneverket den gamle lokomotivstallen som ligger sentralt plassert i tettstedet. Lokstallen er bygd i tre og er fra banens åpning i 1927.

De tallmessig fleste av bygningene langs Numedalsbanen eies av Jernbaneverket, forteller Sefrid Jacobsen. De fleste av dem er svært små, lokomotivstallen på Rødberg er den eneste av noe størrelse. Noen større bygninger er solgt til private og noen eies av ROM Eiendom. Felles for Jernbaneverkets eiendommer i Numedal er at de i stor grad ble overlatt til seg selv etter nedleggelsen av banen. Jernbaneverkets vedlikeholdsetterslep var stort allerede den gang, midlene ble prioritert dit de gav størst nytte. Riksantikvaren har fredet banens øvre del (Rollag – Rødberg) og Jernbaneverket har laget en forvaltningsplan for banen.

Kartlegging
– Vi har nå kartlagt tilstanden på de fleste av våre bygninger, sier Jakobsen. Nå har vi også grunnlag for å prioritere hva skal ta tak i og i hvilken rekkefølge vi skal gjøre dette innenfor våre rammer, sier hun. - Det er langt fram, men vi er i gang, legger hun til.
Lokstallen på Rødberg har gjennom sommeren fått nytt tak og ny panel på store deler av bygget. – Tilstanden var slik at det var helt nødvendig å gjøre noe nå for hindre at forfallet kom helt ut av kontroll. .
Nå er det meningen at lokstallen etter hvert skal brukes til kulturformål i regi av Nore og Uvdal kommune.

Fakta om Numedalsbanen per i dag:

  • Banen har regelmessig godstrafikk til og fra Flesberg (30 km fra Kongsberg)
  • Utskifting til betongsviller på hele denne strekningen fullføres november 2015
  • Strekningen Kongsberg – Svene ble gjenåpnet for godstrafikk november 2014, åpning videre til Flesberg er planlagt i slutten av november 2015
  • Strekningen Rollag – Rødberg er fredet. (Dvs. 45 km av banens totale lengde på 92 km)
  • Jernbaneverket har utarbeidet en forvaltningsplan for den delen av banen som er fredet
  • Persontrafikken på banen ble innstilt fra 1/1 1989

Over: Lokstallen ligger sentralt plassert i Rødberg rett ved brua som var felles for jernbane og Riksveg 40 mens banen var i drift (under).