Nye Rombak kryssingsspor tatt bruk

Klokken 03.00 natt til 26.august ble det nye kryssingssporet på Rombak på Ofotbanen tatt i bruk. Dette er ett år tidligere enn det som var planlagt!

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tre spor i over en kilometers lengde strekker seg forbi Rombak stasjon og er tatt i bruk ett før planlagt. (Foto: Stein - Hugo Steffensen)
Med det nye kryssingssporet på Rombak er den siste av mellomstasjonene på Ofotbanen ferdig forlenget slik at malmtog på 750 meters lengde kan møtes. Rombak kryssingsspor er på samme måte som Bjørnfjell som åpnet i fjor bygget med tre gjennomgående spor. Dermed økes kapasiteten og fleksibiliteten i trafikkavviklingen på Ofotbanen betraktelig. De nye sporene har en effektiv lengde på 1067 meter og en total lengde på 1120 meter. Samtidig er det foretatt en linjeomlegging i det bratte terrenget over Ofotfjorden der Rombak ligger. En viktig årsak til at anlegget kunne tas i bruk ett år før planlagt er at det lyktes på sprenge ut hele 100.000 kubikkmeter med stein inntil banen i det bratte terrenget allerede i fjor.
Prosjektsjef Stein - Hugo Steffensen
Krevende
 –Det har vært en hektisk og krevende byggeperiode, forteller prosjektsjef Stein – Hugo Steffensen. Det er bare 13 uker siden vi begynte anleggssesongen. På denne tiden er alt av gamle anlegg fjernet, det er bygget tre spor med en effektiv lengde på 1067 meter, ny 50Hz kraftforsyning, nytt kontaktledningsanlegg, nytt utvendig signalanlegg, nye kabler med føringsveier, undergang for turgåere og driftsveg lags banen. Ny plattform for persontrafikken er også på plass. Arbeidene har foregått mellom klokken 03 og 10 hver dag, resten av døgnet har strekningen vært åpen for trafikk. –Det har vært en utfordring med så store og komplekse arbeider å skulle åpne banen til fastsatt klokkeslett hver dag, forteller Steffensen. Ved noen tilfeller har vi møtt på overraskelse, f.eks ved sprenging som dessverre har ført til noen forsinkelser.

-Hovedentreprenør PEAB Anlegg AS med sine underentreprenører Nettpartner AS, Leonhard Weiss, Vestfold fjellboring og en rekke lokal entreprenører har utført et omfattende arbeid på en meget tilfredsstillende måte, sier prosjektsjefen. Det samme gjelder de av våre egne folk som gjennom sommeren har lagt ned en stor innsats på prosjektet, legger han til. Nå gjenstår etterarbeider og justeringer før offisiell skjer i midten av september.

Fakta Rombak kryssingsspor:

  • Effektiv lengde 1067 meter (tre togspor)
  • Lengde på ny baneparsell: 1120 meter
  • Nytt utvendig signalanlegg
  • Nye kabler og føringsveier
  • Nytt kontaktledningsanlegg
  • Ny kraftforsyning 50 Hz
  • Ny undergang under jernbanen ved stasjonen
  • Ny veg langs baneparsellen
  • Ny plattform for persontrafikken

 Slik så det ut på Rombak i slutten av juni. (Foto: Njål Svingheim)

Sporarbeidene ble gjennomført i mange faser og togtrafikken måtte flere ganger flyttes over på nye spor for å frigjøre plass for bygging ved siden av. (Foto: Njål Svingheim)