Mosjøen godsterminal gjenåpnet

Godsterminalen i Mosjøen er nå tatt i bruk igjen etter flere år uten trafikk. – Vi opplever stor interesse fra næringsliv og politikere og har tro på en vekst i trafikken, sier banesjef Bjørn Sørum.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra en av prøvetransportene fra Mosjøen på forsommeren i år. (Foto: Bjørn Sørum) 

Nylig gikk de første godsvognene på flere år ut fra terminalen i Mosjen. Etter vellykkede prøvetransporter tidlig på sommeren har CargoNet nå på nytt innlemmet Mosjøen i sitt nett av terminaler. Foreløpig er det ett nordgående og ett sørgående tog per uke som gjør opphold i Mosjøen for å sette av eller koble til vogner. Men det kan snart bli en økning.

-Vi merker en stor interesse rundt dette fra både næringsliv, kommune og fylke, sier banesjef på den sørlige delen av Nordlandsbanen, Bjørn Sørum. Gjenåpningen av terminalen i Mosjøen har også ført til at Nordland Fylkeskommune har gitt Mosjøen havn status som stamnetthavn. Årsakene er flere, blant annet er en den nye og kortere veien mellom Mosjøen og Sandnessjøen med på å øke trafikkgrunnlaget for terminalen. Det er aluminium for eksport fra aluminiumsverket i Mosjøen og plastavfall som eksporteres til Sverige som utgjør hovedmengden av transport fra Mosjøen ved oppstarten.

Oppgradering
I forbindelse med gjenåpningen av terminalen skal det også gjøres en del forbedringer. I løpet av kort tid vil terminalen få et forsterket bæredekke med ny asfalt og spor tre som går gjennom terminalen skal bygges om slik at det blir gjennomgående. –Fra utpå vinteren håper vi det er klart slik at godstogene kan kjøre inn på terminalen for å sette av vogner, for deretter å kunne kjøre direkte videre uten å måtte skifte spor, sier Sørum. 14 000 kvadretmer skal få nytt dekke og det skal legges inn en ny sporveksel til spor tre.