Sommerens oppgradering av Jærbanen i havn

Jærbanen er nå åpnet igjen etter 5-ukers stenging. I mellomtiden har Jernbaneverket gjort viktige utbedringer på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ny plattform og kontaktledning på Klepp

Jernbaneverket har i perioden 13. juni til 19. juli 2015 gjennomført fornyelse av kontaktledningsanlegget fra Klepp til Sandnes. Det gamle anlegget fra 1950-tallet er blitt totalt fornyet mens persontrafikken har stått stille. Totalt er det bygd 9 km nytt anlegg i denne perioden.  Anleggsarbeidene har gått som planlagt.

Samtidig som kontaktledningsanlegget har blitt fornyet har også to plattformer på Klepp og Øksnavadporten blitt forlenget og oppgradert, slik at det kan kjøres med doble togsett på deler av Jærbanen. Dette vil føre til mindre trengsel på togene. 

I tillegg til arbeidet Jernbaneverket har gjort, har også stengeperioden blitt utnyttet av Statens Vegvesen i arbeid med ny motorveibru over jernbanen ved Sandnes (E39 Kvelluren bru).