ERTMS tatt i bruk på Østre linje

Mandag formiddag kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen erklære Østfoldbanen østre linje åpnet for trafikk med signalsystemet ERTMS. Østre linje er dermed signalmessig Norges mest moderne jernbanestrekning.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen markerer at signalanlegget ERTMS er tatt i bruk på Østre linje. (Foto: Ronald Holmstrøm)

Østfoldbanen østre linje er den første jernbanestrekningen i Norge som tar i bruk det felles europeiske signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Innføringen markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. Systemet gir mulighet for økt kapasitet, samt økt sikkerhet på grunn av kontinuerlig hastighetsovervåking. ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa.

- Den digitale jernbanen er et faktum med åpningen av Østre linje. Vi går fra reléteknologi anno 1835 til serverbaserte løsninger anno 2015, ikke mindre, det kaller jeg en teknologisk revolusjon, sa teknologidirektør i Jernbaneverket Sverre Kjenne i talen før han gav ordet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Større enn vanlig lottogevinst
- Østre linje har fått en gevinst som er større enn en vanlig lottogevinst, vi snakker om ei investering som er på 1,2 milliarder kroner. Halvparten går til signalanlegg, og andre halvparten går til perronger, stasjoner og utstyr. Det gjør at det for pendlerne på denne linja blir en ny og bedre hverdag. Både når man står og venter på at toget kommer og når man har kommet om bord på toget så vet man at man har den nyeste teknologien. Lokføreren får informasjonen inn til fingerspissene sine og man har et anlegg som vil virke bedre, som er mer robust fordi man har dagens teknologi, og ikke teknologi som gjør riksantikvaren stolt, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prøvedrift siden høsten 2013
I november 2013 startet de første kjøringene med tog utstyrt med ERTMS på delstrekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg. Her pendlet testtoget fram og tilbake for å teste ut de ulike bestanddelene i det nye signalsystemet. Til å begynne med kjørte toget i sikthastighet og etter hvert ble hastigheten økt. Etter noen uker ble en av Jernbaneverkets arbeidsmaskiner satt på teststrekningen og til slutt ble ulike kjørescenarier testet ut på signalsystemet.

 Strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg ble valgt fordi det her ikke er ordinær togtrafikk.

Jernbaneverket etablerte en egen prosjektorganisasjon for innføring av ERTMS i 2008.

Nordlandsbanen og Bergensbanen neste på lista
– Vi er i godt gang med å kvalitetssikre planene for videre utbygging av ERTMS i jernbanenettet og er kommet til fasen som kalles KS2, sier Eivind Skorstad, prosjektsjef for nasjonal innføring av ERTMS. – Vi håper å kunne starte prekvalifiseringen av leverandører tidlig neste år, og deretter ha kontrakter klare i løpet av sommeren 2017. Da er det Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen som vil få det nye signalsystemet først fortsetter Eivind Skorstad.

Innen 2030 skal hele det norske jernbanenettet bruke signalsystemet ERTMS.

Også nye stasjoner
Østre linje har ikke bare fått Norges mest moderne signalsystem, flere av stasjonene fikk i fjor sommer en kraftig oppgradering. Stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen fikk nye plattformer på begge sider av sporene. Lengden på plattformene er 250 meter og skal kunne ta i mot doble togsett. Stasjonene har også fått ny underbygning, nye spor, nye kabelgater, nye ledelinjer for svaksynte, ny belysning og nytt informasjonsanlegg for passasjerene. I tillegg er parkeringsplassene fornyet og enkelte av stasjonene har fått nye tekniske hus.

Dette er ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS)er et felles europeisk signalanlegg for jernbanen. Systemets hovedprinsipp går ut på at lyssignaler langs sporet erstattes av informasjon om kjøretillatelse og hastighet som trådløst sendes direkte til togets førerrom og vises fører i et panel. ERTMS et databasert system som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil.

 Sammenlignet med dagens relébaserte signalsystem har ERTMS flere fordeler:

  • Hastigheten og posisjon på alle tog overvåkes kontinuerlig.
  • Systemet regner kontinuerlig ut bremselengde ut fra hastighet, helning eller kurve.
  • Det blir enklere å redusere hastigheten midlertidig ved banearbeider. Togleder kan for eksempel gi beskjed om ny fartsgrense ved solslyng med et tastetrykk. Tidligere måtte arbeidere reise langs sporet for å sette ut skilt.
  • Jernbanens tilgjengelighet blir bedre. Det blir mindre utstyr i sporet som kan feile og dermed mindre tid til feilretting.

ERTMS vil modernisere trafikkstyringen på jernbanen og på sikt bidra til å forenkle oppgavene knyttet til vedlikehold og fornyelse av signalanlegg. 

Les mer om signalsystemet ERTMS her.