Bygger nytt spor på Dovrebanen

Dovrebanen får nå nytt spor nord for Oppdal. Strekningen Oppdal – Fagerhaug er banens siste med slitne tresviller. –Veldig godt å endelig få skiftet sporet her, sier banesjef Ivar Lauritzen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sporombyggingstoget bygger 1200 meter nytt spor på et skift. (Foto: Njål Svingheim (alle)Det store sporombyggingstoget (SPOT’en) spiser seg framover i et jevnt sig. For hver meter som tilbakelegges forsvinner det gamle slitte sporet foran toget, mens det bak kommer til syne et helt nytt spor. Inn under toget foran er det tresviller, slitne tresviller fra 1965 og godt brukte 49 kilos skinner (49 kg per meter). Bak kommer det til syne kraftige betongsviller med nye 60 kilos skinner. Så tilføres ny pukk og etter pakking og justering er det en høyst merkbar forskjell. Sporombyggingstoget renser også ballasten ned til ca 20 centimeter under svillene og med tilførsel av ny pukk så blir det bygget et spor med høy kvalitet. Det er et mangeårig prosjekt med sporfornyelse på Dovrebanen som nå nærmer seg slutten. –Vi kan vel si at vi endelig er i ferd med å skifte ut banens siste slitne tresville, sier en fornøyd banesjef Ivar Lauritzen på Oppdal. Han har ansvaret for Dovrebanen fra Fåberg til Støren, for uten Raumabanen. Nå er det bar noen få enkeltpartier igjen før hele banen har betongsviller.

Stort maskineri: Sporombyggingstoget glir framover mens det skifter ut både sviller og skinner. En egen vogn kjører oppe på toget og frakter vekk gamle sviller og bringer fram nye. 

 Nye sviller føres ned i sporet og skinnene byttes.

Sporfabrikk
Geir Fauskrud er fagansvarlig fra entreprenøren Leonhard Weiss som har kontrakten med sporombygging på Dovrebanen i år. -På et skift bygger vi 1200 meter med spor, forteller Fauskrud. Da har vi lagt 2000 nye sviller, skiftet ut skinnene og tilført ny pukk. Sporet er også pakket og justert, slik at det om få dager igjen kan tillates full hastighet på strekningen. Det er mye logistikk som skal til for å holde den skinnegående «sporfabrikken» i gang. Nye skinner må være lagt ut langs sporet på forhånd, sviller er kjørt opp til Hjerkinn på forhånd og tas med på sporombyggingstoget før hvert skift, og et eget pukktog følger etter toget. Til sist kommer ballastfordeler og pakkmaskin. Weiss stiller med drøyt 70 personer for holde SPOT’en i gang. I tillegg kommer Jernbaneverkets egne folk på prosjektledelse, byggeledelse, signal og kontaktledning.

Fornøyde med nytt spor: fv: byggeleder Kåre Ola Botnan, Geir Fauskrud fra Weiss, banesjef Ivar Lauritzen.– Her det går skikkelig unna om dagen, bekrefter kontaktledningsmontørene Kenneth Gjerstad og Stein Roger Hagen. De er stasjoner på elkraft på Oppdal og jobber med jording av kontaktledningsanlegget etter hvert som SPOT’en siger framover. Byggeleder Kåre Ola Botnan forteller om effektive skift. –Det går med om lag 1,5 time for å rigge opp SPOT’en med alt tilbehør og en halvtime til å rigge ned igjen, forteller Botnan. Det betyr drøyt fire effektive produksjonstimer. Jobben er selvsagt lagt til den tiden av døgnet med færrest tog. Tog godstog har fått forskjøvet tidene sine og to fjerntog erstattes med busser nord for Oppdal mens jobben pågår.

Over fjellet
Siden 2009 er kvaliteten på Dovrebanen kraftig forbedret over fjellet fra Dombås og nordover. –Før det var det virkelig krise. –Vi var i en situasjon der vi måtte sette ned hastigheten helt til 20 km/t fra Dombås til Fokstua for å ivareta sikkerheten, forteller Lauritzen. Forsinkelsene ble store og misnøyen vokste. Skinner og sviller var rett og slett utslitte. Sommeren 2009 startet endelig jobben med totalfornyelse av sporet over Dovrefjell. Sporombyggingstoget skiftet da utslitt spor med nytt og kraftigere spor og ny ballast fra Dombås til Fokstua, året etter nådde man videre nordover nesten til Kongsvoll. Derfra var det skiftet til betongsviller videre mot Oppdal tidligere. –Når vi nå får skiftet ut den siste hele strekningen også nord for Oppdal har vi fått et stort løft for både komfort, sikkerhet og kvalitet, sier banesjefen.


Mer å gjøre 
Selv om selve sporet nå har fått et løft, så er lista over nødvendige tiltak lang, veldig lang for Dovrebanens del.

-Blir dere aldri ferdige?
-Det er først nå vi starter for alvor, sier Lauritzen. For første gang har vi nå muligheter for å jobbe skikkelig planmessig for å ta inn etterslep og heve kvaliteten. Dreneringstiltak, kjøring rav enseverk og sikring av sideterreng vil kreve store ressurser i flere år framover.

Etter sporstabilisator og ballastplog følger til slutt pakkmaskinen og sporet er klart for bruk.

Her er første tog på nytt spor!