Tiltaksliste, vedlikehold i 2015

2015 er det første året med et budsjett som gjør det mulig å ta inn på vedlikholdsetterslepet som er anslått til å ligge på rundt 17 milliarder kroner. Planene for i år er klare og arbeidet er i gang, her er en oversikt:

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Intercityområdet

Dovrebanen sør for Lillehammer

•Nyanlegg langs Mjøsa, 17 km nytt dobbeltspor Langset - Kleverud åpnes i oktober
•Rudshøgda – Brøttum: ballastrensing fullføres
•Brøttum – Lillehammer: oppstart forberedende ballastrens (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler)
•Årretta elv ved Lillehammer: omfattende sikringsarbeider mot flom
•Rassikring i skjæringer og tunneler
•Ottestad – Lillehammer skinnebytte på delstrekninger

Østfoldbanen

•Bygging av nytt dobbelstpor Oslo S – Ski (Follobanen pågår for fullt)
•Sarpsborg – Berg: ballastrensing
•Berg – Kornsjø: forberedende ballastrens (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler)
•Innlegging av nu kulvert ved Roås nord for Ski
•Sandbukta – Moss: bruarbeider
•Bækkelaget i Oslo: utbedringer av støttemur
•Østre linje: innføring av nytt felleseuropeisk signalsystem ERTMS
•Østre linje Ski-Mysen: bruvedlikehold og utskifting av dårlige kontaktledningsmaster

Vestfoldbanen

•Bygging av 14 km nytt dobbeltspor Holm – Nykirke, ferdig høsten 2016
•Bygging av 22 km nytt dobbelstspor Farriseidet – Porsgrunn, ferdig sommeren 2018
•Bru over Lågen i Larvik: brufornyelse (sandblåsing, maling, nye gangbaner etc)
•Drammen – Larvik: svillebytte på delstrekninger og utskifting av sporvekseldeler.

Gardermobanen

•Gardermoen stasjon: kapasitetsøkende tiltak i forbindelse med den nye terminal 2
•Gardermoen stasjon, plattform 1: ny belysning, nytt dekke, nye monitorer  og tak over søndre del

Hovedbanen

•Oslo S – Bryn, Brynsbakken: totalfornyelse, -utskifting av to bruer, masseskifte, nye sviller og skinner
•Godstogsporet Loenga – Alnabru: sporarbeider og utskifting av bru
•Alnabru godsterminal: sporfornyelse av 1200 m spor, utskifting av sju sporveksler, rehabilitering av 14 sporveksler
•Frogner, Jessheim st: masseutskifting i spor 1
•Eidsvoll st: masseutskifting i spor 4
•Lodalen, Bryn, Lørenskog og Strømmen st: utskifting av sporvekselsviller

Drammenbanen

•Skøyen st: utskifting av ni komplette sporveksler, hvorav ett sporkryss
•Oslotunnelen og Skøyen st: utskifting av tungepartier i 13 sporveksler inkl nye drivmaskiner
•Oslotunnelen og Skøyen st: signaltekniske arbeider og bedre sporvekselvarmeanlegg
•Lysaker – (Etterstad): nytt høyspenningsanlegg for mer kraft
•Skøyen st: utskifting av signalkabler
•Skøyen st: signalarbeider for å avgrense følgene ved jordfeil i anlegget (seksjonering)
•Lysaker – Høvik: nye Høvik stasjon og fornyet Stabekk stasjon tas i bruk i desember
•Lysaker – Høvik: spor og anlegg langs gamle Drammenbanen er totalfornyet

Spikkestadbanen

•Bru over Skithegga mellom Heggedal og Røyken skal skiftes ut

Sørlandsbanen

•Egersund – Sandnes: bygging av nytt kontaktledningsanlegg med autotrafosystem
•Egersund – Sandnes: dreneringsarbeider og kantrens
•Nordagutu – Nelaug: skinnebytte på delstrekninger
•Helleland – Egersund: skinnebytte på delstrekninger
•Tunnelene Fedog, Voilås, Sira, Bakke og Bjødnetødna: utskifting av sviller og/eller skinner
•Bru over Gjerstadelva ved Gjerstad: utskifting av brusviller
•Bru over Nessundet ved Oggevatn: sandblåsing og maling
•Bruene over Brufossen og Tovdalselva ved Herefoss: nye brusviller
•Saggrenda, Øysteinstul og Skorstøl st: spor 2 fornyes med nye sviller
•Steinberg st: nye overgangsbru og nye plattformer
•Hokksund st: tiltak i forbindelse med prøverodning togstopp på Steinberg

Numedalsbanen

•Svene – Flesberg: nye sviller

Bergensbanen

•Arna – Bergen: anleggsarbeider nytt løp Ulriken tunnel
•Dale – Arna: Drenering, vannsikring og sikring av sideterreng
•Bulken – Bolstadøyri: etter- og sikringsarbeider etter storflom oktober 2014
•Voss – Arna: utskifting av dårlige kontaktledningsmaster, ny ledning på delstrekninger
•Finse – Myrdal: Is- og vannsikringsarbeider
•Haugastøl – Myrdal: fornyelse av snøoverbygg
•(Hokksund) – Hønefoss – Geilo: sporoptimalisering og nøytralisering av sporet, tiltak mot solslyng
•Ål – Hol: Rassikringsarbeider i Sangelia fullføres
•Geilo – Ustaoset: Utskifting askinner på en 2,5 kilometer lang delstrekning pga skader
•Trolldalen – Flå: Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
•Bergheim st: Ny sporveksel
•Ål st: Nytt togvarmeanlegg
•(Roa) – Hønefoss – Ål: bytte av islotaorer for å forebygge kontaktledningsfeil
•Nesbyen – Gol: skinnesliping

Randsfjordbanen

•Døvikfoss bru ved Åmot: brufornyelse, sandblåsing og maling
•Bjerke bru (over Sokna ved Ask):  brufornyelse, sandblåsing og maling
•Tyristrand st: oppgradering av sporveksel
•Hønefoss – Hen: sporarbeider av hensyn til godstrafikken

Gjøvikbanen

•Jaren – Bleiken: Kjøring av ballastrenseverk
•Jaren – Gjøvik: svillebytte på delstrekninger og dreneringstiltak
•Gjøvikbanen: utskifting av flere korte stålbruer med betongbruer
•Jaren – Gjøvik: oppstart arbeider for bedre strømforsyning
•Varingskollen hp: ny plattform 

Kongsvingerbanen

•Kongsvinger st: sporfornyelser, utskifting av skinner sviller og flere sporveksler
•Matrand: Utskifting av stålbru til ny bru i betong
•Åbogen st: Utskifting av sviller i sporvekslene
•Lillestrøm – Kongsvinger. Utskifting av sporveksler på flere stasjoner

Dovrebanen

•Hundorp – Sjoa: Ballstrensing hele strekningen, 24 km
•Fåvang – Kvam: Nye føringsveier (kabelkanaler) og nye signalkabler
•Tretten – Dovre: Utskifting av åtte stikkrenner med større dimensjoner
•Fåberg – Dovre: Fornyelse av dreneringsanlegg
•Drivstua – Berkåk: Fornyelse av dreneringsanlegg
•Gudbrandsdalen: Flomsikring av flere elver og bekkeløp og tiltak for mer robust bane ved ekstremvær
•Brennhaug – Dovre: Skinnebytte
•Oppdal – Fagerhaug: Spornyelse (både skinner og sviller)
•Støren – Trondheim: Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
•Garli – Støren (Soknedalen): Rassikringstiltak
•Fåberg –Trondheim: Tiltak mot solslyng (som på Bergensbanen)
•Fåberg – Trondheim: Flere fjellsikringstiltak og svillebytte på flere stasjoner

Rørosbanen

•Atna – Tynset: Svillebytte på tre strekninger, 17,8 kilometer spor
•Elverum – Støren: 32 stikkrenner skal skiftes ut til større dimensjoner
•Røros – Støren: Tre stålbruer skiftes ut med betongbruer
•Hamar – Støren: reparasjoner og vedlikeholdsarbeider på seks bruer
•Hamar – Støren: Svillebytte på flere kryssingsspor
•Røros – Støren: Rassikringsarbeider i Gauldalen
•Elverum – Rudstad: Utskifting av Storsand vegsikringsanlegg

Solørbanen

•Elverum: Utbedring av sidespor til Vestmo tømmerterminal
•Kongsvinger – Elverum: svillebytte på mindre partier
•Arneberg: Utskifting av vegsikringsanlegg

Meråkerbanen

•Utskifting av slitte skinner på delstreninger

Nordlandsbanen

•Hell – Værnes: bygging av dobbeltspor pågår, inkluderer ny bru over Stjørdalselva og ny sporplan på Hell stasjon. Ferdig 2017.
•Steinkjer – Bodø: Fortserkning av løsmassefyllinger
•Steinkjer – Bodø: Rassikrings- og dreneringstiltak flere delstrekninger
•Grong – Mosjøen: Rehabilitering av to betongbruer
•Fauske – Bodø: Bygging av ny holdeplass ved Tverlandet, åpnes august 2015
•Bodø st: Nytt togvarmeanlegg

Ofotbanen

•Narvik – Bjørnfjell: Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger
•Narvik – Bjørnfjell: Fornyelse av snøoverbygg
•Rombak st: Arbeid med forlengelse av kryssingsspor pågår, åpnes høsten 2015
•Narvik st: Fornyelse av spor 2
•Narvik – Bjørnfjell: Fornyelse av fjernledningen med nye master kommer i gang for fullt

Øvrige tiltak

•Bygninsgvedlikehold på stasjoner, lokomotivstaller, kontorbygninger og lagre
•Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigninsgforhold, parkering mv
•Skogrydding på flere delstrekninger og tiltak for å hemme etterveksten på strekninger som er ryddet for skog inntil sporet
•I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger