Rasoverbygg og rask innsats sikret Bergensbanen

Takket være et rashvelv og stor innsats kunne Bergensbanen åpnes igjen etter raset ved Vaksdal allerede tirsdag kveld. Like før klokken 13.30 tirsdag gikk det et større jord- og leirras over Bergensbanen og E 16.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Slik så det ut i Bogelia etter raset. Togsettet fra lokaltog 1816 ses i bakgrunnen. <strong> Foto: Karl Morten Undal </strong>
Bogelia mellom Vaksdal og Trengereid er kjent som et rasutsatt område. På 1920-tallet ble det gjennomført omfattende rassikringstiltak på strekningen for å trygge jernbanelinjen. Seks solide rashvelv er murt opp over jernbanelinjen i de mest utsatte skredløp i Bogelia, noe som flere ganger har vist seg å redde jernbanen fra å bli tatt av store ras. Tirsdag skjedde det igjen, og også denne gangen tok et av rashvelvene i Bogelia av for det meste av raset.

Stort ras
-Det var et stort ras som traff skredoverbygget, forteller prosjektleder Karl Morten Undal i Jernbaneverket i Bergen. Han var blant dem som fikk jobben med å koordinere arbeidet for raskt å få ryddet banen igjen. –Selve linjen ble i liten grad skadet, men det var svært store mengder slam som fulgte med raset og som spredte seg utover sporet i flere hundre meters lengde. - Etter at geologer hadde vurdert at rasfaren, fikk vi i gang rydding, forteller Undal. Vi hadde maskiner og mannskap tilgjengelig bare kort tid etter raset siden vi hadde entreprenør i et dreneringsprosjekt mellom Vaksdal og Stanghelle som raskt kunne stille opp.

- Vi har dessverre fått god trening i å rydde raskt opp etter ras og skred, sier banesjef på Bergensbanen vest, Bjørn Skauge. Etter at geologen ga klarsignal til rydding av linjen, gikk arbeidet raskt unna. Togsettet hadde sporet av med en aksling, men det gikk greit å få det på sporet igjen. Vi fikk så ryddet og sjekket spor og kontaktledning, slik at første tog over ble tog 63 som passerte stedet like før klokka 23 tirsdag kveld.

Det var lokaltog 1816 som kjørte inn i kanten av raset ved Bogelia rashvelv. Toget fikk deretter rygget tilbake før strekningen ble strømløs. Ingen ble skadet i hendelsen.

Se bilder fra oppryddingen etter raset, alle foto: Jernbaneverket/Ove Madsen:
Ryddearbeidene har kommet i gang. Rashvelvet fra 1926 tok av for det verste av raset.

Store mengder slam spredte seg utover linjen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En snarrådig lokfører på tog 1816 fikk rygget noe tilbake etter at toget traff kanten av raset. Her er toget snart på sporet igjen, -det sporet av med en aksling.
 
Like før klokka 23 var banen åpnet igjen for trafikk og ettermiddagstoget fra Oslo, tog 63, kunne passere.