Lys i lange tunneler på Sørlandsbanen

Vestre del av Sørlandsbanen har mange og lange tunneler. Gylandstunnelen er 5717 meter lang og har nå fått belysning som den fjerde av banens lengre tunneler.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Lys i tunnelen: Roald Lislevand(tv) og elektrikerne Jan Erik Andersen og Arne Magne Breilid er fornøyde med at den 5717 meter lange Gylandstunnelen nå har fått belysning. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
For å bedre sikkerheten monterer Jernbaneverket lys gjennom de lengste tunnelene på de eldre banestrekningene.  På Sørlandsbanens vestre strekning Kristiansand – Stavanger er det en rekke lange tunneler. Fra før er det montert belysning gjennom Kvineshei (9065 m), Hægebostad (8474 m) og Grohei (1990 m). Nå er også montering av lys gjennom Gyland tunnel på 5717 meter fullført.

Prosjektleder Ingar Uldal-Det er særlig med tanke på at en eventuell evakuering fra et tog inne tunnelen at det monteres lys i dem, sier prosjektleder Ingar Uldal.  I tillegg gir det jo også en bedre følelse for både passasjerer og personale å kjøre gjennom en tunnel med lys. 

570 lyspunkter
I Gyland tunnel er det arbeidet med montering av nødlys siden tidlig i januar. Det er montert et lyspunkt for tiende meter og det betyr dermed 570 slike punkter. Selv om tunnelene på Sørlandsbanen har et trangt profil så varierer avtstanden fra tunnelveggen til sporet mye og hvert enkelt lyspunkt må derfor nøyaktig måles ut og få spesialtillpasset oppheng for å få lysene riktig i forhold til hverandre. Lyspunktene er montert på gjengestål som er gyset fast i borehullene.

- Dette har vært en fin jobb å holde med i vinter, sier Roald Lislevand. Vi i linjen på Sørlandsbanen vest har hatt denne jobben i tunnelen i tillegg til snøberedskapen og annen akutt feilretting i vinter og det har fungert veldig greit, sier Lislevand. Det gir god utnyttelse av folkene når vi har denne typen jobber i tillegg til beredskapen. Elektroarbeidet er utført av elektroavdelingen i Sørlandsbanen midt i Kristiansand. – Det er jo fint å se gode resultater av det vi driver med, sier elektrikerne Jan Erik Andersen og Arne Magne Breilid. Lysene er en ny type led-lys som vi regner med vil holde i ca 15 år før de må skiftes ut, forteller de to.

Arbeidet med lys i de lange tunnelene på Sørlandsbanen skal videreføres og neste tunnel ut blir 3178 meter lange Tronås tunnel vest for Sira. Sira tunnel på 4177 m  og Jerpetjern tunnel (1762 m) på Meheia står også for  tur til å belysning. De er også planer for en oppgradering av belysningen i de første tunnelene da disse har første generasjon med led-lys.
Her sjekkes en koblingsboks langt inne i tunnelen.

Fakta nødlys i Gyland tunnel:
• Nød/ledlys 570 stk
• Anvisningsskilt: 114 stk
• Koblingsbokser: 30 stk
• Likerettere med batteribackup: 6 stk
• Borehull for gjengestål: 3600 stk
• 6200 m kabel ut fra likerettere
• 7000 m kabel fra koblingsbokser til lys
• 7000 m kevlarline for oppheng av kabel
Ett lyspunkt for hver 10.meter.