Bygger ny plattform ved Varingskollen

Jernbaneverket moderniserer Gjøvikbanen. Ved Varingskollen holdeplass skal det bygges ny og moderne plattform samt ny asfaltert parkeringsplass med kapasitet for om lag 100 biler.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Varingskollen holdeplass

Den opprinnelige kontrakten på moderniseringen av plattformen har en verdi på drøyt 17 millioner kroner. I tillegg er det bevilget fem millioner fylkeskommunale kroner til en kraftig oppgradering av parkeringsplassen ved den stadig tettere trafikkerte holdeplassen som ligger sentralt plassert i Nittedal kommune. Begge jobbene gjennomføres samtidig og med Team Bane AS som entreprenør.

Varingskollen stenges midlertidig
Som følge av arbeidene vil Varingskollen holdeplass være stengt for av-/påstigning i tidsrommet fra 8. juni til 3. juli. I løpet av denne perioden bygges de første 70 meterne med ny plattform i nordre ende av holdeplassen. Mens plattformen er stengt anbefales NSBs kunder å benytte Hakadal eller Åneby stasjoner. Ruters busstilbud (Rute 301/302) som trafikkerer RV 4 kan også være et gangbart alternativ.

Sprengningsarbeider
Når første del av jobben er unnagjort, flytter mannskap og maskiner seg til motsatt ende for å ta fatt på jobben med blant annet å sprenge vekk fjell for å gi plass til en bredere plattform som får en samlet lengde på 175 meter.

Trolig ferdig i løpet av senhøsten
I henhold til kontrakten skal alt av arbeider være ferdigstilt innen utgangen av året. Selv om det er for tidlig å si noe konkret om sluttdato, tyder mye på at Team Bane har "skumle" planer om å avslutte den lenge etterlengtede oppgraderingen av Varingskollen i god tid før nyttårsaften.