Arendalsbanen ferdig oppgradert

Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fylkesvaraordfører Jon Olav Strand i Aust-Agder klipper snora og åpner Arendalsbanen etter oppgraderingen.<strong>  Foto: Njål Svingheim (alle) </strong>

Arendalsbanen er nå  åpnet som fjernstyrt strekning med hastighetsovervåking (FATC). Til nå har driften på Arendalsbanen vært basert på unntak fra forskriftene. Banen har dermed tatt skrittet fra å være et unntak til å bli utstyrt som en av landets mest moderne baner. Det var feststemning på Arendal stasjon nylig da banen ble åpnet som fjernstyrt strekning og det ble markert at det omfattende arbeidet med oppgradering av den 36 kilometer lange strekningen er fullført.
 
Nødvendig
 –Dette har vært helt nødvendig for å fortsette trafikken på Arendalsbanen, sier områdedirektør Stian Wesøy i Jernbaneverket. Åpningen skjedde etter at banen hadde vært stengt i et par uker for å gjennomføre de siste arbeidene og teste ut det nye anlegget. - Innen 1.februar måtte alt være klart, så det var veldig bra at vi greide å holde tidsplanen, sier Wesøy. Strekningen var klar 30.januar. 

Arendalsbanen har nå fått:
 
•CTC - som betyr at trafikken kan styres fra togledelsen i Kristiansand. Strekningen har fått fjernstyring dermed enda høyere sikkerhetsnivå.
•FATC – som betyr at togene nødbremses om de passerer stoppsignal og at hastigheten underveis overvåkes av systemet
•Akseltellere – som betyr at innretninger i sporet holder rede på hvor togene er og at hele toget passerer signalene
•Økt tilgjengelighet for vedlikehold (strekningen kan frigis for vedlikehold straks toget er inne på Nelaug eller Arendal)
•Enklere og raskere inn/utskifting av togsettene
•Alle kabler er lagt i føringsveier og lagt ny fiberkabel
•Ny sporveksel på Arendal stasjon

Grønt lys ut fra Arendal på fjernstyrt strekning for første gang.

Arendalsbanens hovedoppgave er å knytte sammen Arendalsområdet med Sørlandsbanen. Togene på Arendalsbanen tilfører fjerntogene på Sørlandsbanen en betydelig trafikk. Arendalsbanen hadde på 1980-tallet en usikker framtid som mange av de andre sidebanene, men i stedet for nedleggelse ble det etter hvert bestemt at banen skulle elektrifiseres. I 1996 ble banen åpnet for elektrisk drift. – Dette var nok det som reddet banens framtid, sier Stian Wesøy. - Med den oppgraderingen vi nå har gjort er Arendalsbanen en teknisk sett meget moderne bane. Sluttsummen for oppgraderingen av den 36 kilometer lange banen vil bli på om lag 75 millioner kroner. Det går nå 15 tog på strekningen i døgnet på hverdager.

Tilpasninger
-Det er særlig ved banens sikrede planoverganger at vi måtte gjennomføre mye arbeide i forbindelse med fjernstyringen, sier prosjektleder Rune Jensen. Ved alle disse planovergangene måtte det bygges kabelkanaler til innkoblingsfeltene i begge retninger, noe som har betydd mange kilometer med nye kabelkanaler. Arendalsbanen er opprinnelig en smalsporet bane fra 1908 og banens fyllinger er dermed nokså smale. - Vi har derfor hatt en del utfordringer med å få plass til kabelkanalene, forteller byggeleder Tor Chr. Taraldsen. Det er ingen stasjoner, kun holdeplasser, på strekningen Nelaug – Arendal og det er derfor bare Arendal stasjon som er utstyrt med sikringsanlegg og flere togspor. I tillegg er det bygget et teknisk hus i Arendal for å huse sikringsanlegget og øvrig teknisk utstyr.
Arendalsbanens tog korresponderer med Sørlandsbanens tog på Nelaug.