1120 meters kryssingsspor på 12 uker

Det er travelt på Rombak stasjon på Ofotbanen i sommer. Kryssingssporet forlenges og traseen forbedres. Alt må være klart i starten på september, vinteren kommer tidlig så langt nord.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Tidlig på høsten skal kryssingssporet på Rombak stå klart til bruk. Foto: Njål Svingheim (alle) 

Stein - Hugo SteffensenRombak er den siste av mellomstasjonene på Ofotbanen som får lengre kryssingsspor. Fra før av har Bjørnfjell (2014), Straumsnes (2010) og Katterat (2002) fått lange nok spor til at to 750 meter lange malmtog kan møtes. –Vi  startet opp for fullt i fjor sommer, forteller prosjektsjef Stein - Hugo Steffensen. Da fikk vi sprengt ut hele 100.000 kubikkmeter med stein i det bratte terrrenget inntil banen ved Rombak. Stasjonsområdet ligger høyt oppe over Rombaksfjorden, og samtidig med forlengelsen av kryssingssporet blir det også foretatt en linjeomlegging som gir en bedre trasé. –Dermed fikk vi massebalanse og slipper å transportere stein ut av området, forteller Steffensen.

Det er stor aktivitet på hele det 1120 meter lange kryssingssporet i de timene togtrafikken står.
Intensive økter

Nå i sommer pågår byggingen av nye spor for fullt. Lengden på kryssingsporet økes fra 550 til 1120 meter og samtidig blir alle spor fornyet. Det samme gjelder kontaktledningen og det utvendige signalanlegget. Rombak ligger uveisomt til, men anlegget har utvidet en anleggsvei fra kraftutbyggingen i området, og slik fått tilgang til stasjonen. Arbeidsøktene er intensive, hver natt fra klokka 03.00 til klokka 10.00 jobbes det for fullt, og det bygges for for mellom 40 og 50 millioner i måneden. Resten av døgnet må banen være åpen for togtrafikken, det gjelder både malmtogene som det går 10-12 av i hver retning i døgnet, persontogene og ikke minst godstogene til/fra Sør-Norge. Ca 90 prosent av dagligvarene til Nord-Norge kommer med Ofotbanen.
Sporarbeidene gjennomføres i mange faser, snart skal togtrafikken flyttes over på et nytt spor for å frigjøre plass for bygging ved siden av.

Trond Hermansen  – På 12 uker skal vi bygge tre kilometer med nytt spor, fem sporveksler, nytt kontaktledningsanlegg og ny plattform på 152 meter for persontrafikken, forteller prosjektleder på Rombak kryssingsspor, Trond Hermansen. Dermed er det svært mange aktiviteter å holde styr på samtidig. -Det er en utfordring å få til en effektiv framdrift samtidig som vi må sikre at togtrafikken kan gå som planlagt. Vi har hatt noen episoder hvor vi har påført forsinkelser for trafikken, blant annet fordi sprengninger ikke har gått som forutsatt. Dette er noe vi gjør alt vi kan for å unngå, sier Hermansen.

Rombak kryssingsspor bygges med PEAB som hovedentreprenør, underentreprenører er Leonhard Weiss på spor og KL-service på kontaktledning.  Totalbudsjettet for Rombak kryssingsspor er snaue 400 millioner kroner.

Her ved Djupvik skal det også bygges nytt kryssingsspor. Det nye hovedsporet kommer i tunnel, mens dagens spor blir kryssingsspor.

Djupvik neste
Ved Djupvik, midt mellom Narvik og Straumsnes stasjoner vil neste tiltak for mer kapasitet på Ofotbanen komme. Der skal  det bygges nytt kryssingsspor på 1050 meter. Det er i dag ikke stasjon ved Djupvik, men i banens tidlige historie var det stasjon her. –Djupvik kryssingsspor skal bygges ved at vi legger et nytt hovedspor inn i tunnel og beholder det gamle sporet som kryssingsspor, forteller Stein-Hugo Steffensen. De første forberedende arbeidene vil starte i år, det vil si bygging av anleggsveier og omlegging av en kraftledning. Neste år er det meningen å komme i gang for fullt, og planlagt åpning er i 2017.
Her forsterkes eksisterende fundamenter for å ha styrke nok til å bære et ekstra sett linjer i mastene.

Fjernledning
Terje IngebrigtsenEt annet prosjekt som pågår for fullt i sommer er fornyelsen av fjernledningen langs Ofotbanen. – De gamle gittermastene på fjernledningen er fra 1923, så det er på høy tid med en fornyelse, sier prosjektleder Terje Ingebrigtsen. 163 master fra Narvik til Riksgrensen skal fornyes for å sikre strømforsyningen til Ofotbanen. –På strekningen Rombak til Bjørnfjell var det opprinnelig planlagt å bygge to ledninger ved siden av hverandre for å få fram ordinær strømforsyning til både våre anlegg og til private forbrukere langs banen, sier Ingebrigtsen. Men etter hvert fant vi ut at vi kunne klare oss med en mast som kan bære både ledningene for Ofotbanens banestrømforsyning og strømforsyningen fra det lokale e-verket. På denne måten unngås det å bygge to parallelle linjer. Den nye fjernledningen langs Ofotbanen skal stå ferdig i 2016 og vil gi bedre strømforsyning for togtrafikken.

For uten de store investeringsprosjektene så foregår det som vanlig et omfattende vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen. Slitasjen er stor på den tungt trafikkerte og kurverike banen. Derfor skiftes det årlig ut et stort antall skinner i kurvene. I 2015 fullføres svillebytteprogrammet på banen, noe som betyr at hele Ofotbanen i løpet av de siste ca ti årene har fått nye sviller.  Videre foregår rassikringsarbeider og arbeider på snøoverbygg, og fornyelse av spor på Narvik stasjon.

På Bjørnfjell utføres det i år en del avsluttende arbeider på det nye kryssingsporet som åpnet i fjor. Det arbeides også med planer for å forlenge kryssingssporet på Narvik stasjon. Dette avhenger av blant annet ERTMS-prosjektet og veganlegget av Ny E6 gjennom Narvik, og kan ventelig å få en oppstart i 2019. I mellomtiden kan det bli utført noen tiltak på spor og veger utenfor stasjonsområdet. 
Bjørnfjell kryssingsspor sto ferdig i 2014.