Vedlikeholdssaker 2015

 • Krevjande arbeid ved Egersund etter flaumen

  Det er oppstått vanskar i samband med utbedtringsarbeida på Launes bru ved Egersund etter flaumen. Natt til onsdag vart brufundamenta meir undergravd enn til nå og det er ikkje klart kor lenge brua må vere stengd for trafikk. Ein har håp om at brua opnast att onsdag 16.desember.

 • Rødberg lokstall settes i stand

  Den gamle lokomotivstallen på Rødberg settes nå i stand. – Bygningen ligger sentralt i tettstedet og vi kan ikke bare la den forfalle, sier leder for stasjoner og eiendommer i Jernbaneverket, Sefrid Jakobsen.

 • Bygger kjempekulvert ved Lillehammer

  Jernbaneverket bygger nå i november ny kulvert under jernbanen for elven Åretta like sør for Lillehammer. Det store flomsikringsprosjektet skal tåle en 200-årsflom.

 • Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

  Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett får en økning på 30 % i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr at Jernbaneverket kan fortsette å ta inn på det store vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen.

 • Mosjøen godsterminal gjenåpnet

  Godsterminalen i Mosjøen er nå tatt i bruk igjen etter flere år uten trafikk. – Vi opplever stor interesse fra næringsliv og politikere og har tro på en vekst i trafikken, sier banesjef Bjørn Sørum.

 • ERTMS tatt i bruk på Østre linje

  Mandag formiddag kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen erklære Østfoldbanen østre linje åpnet for trafikk med signalsystemet ERTMS. Østre linje er dermed signalmessig Norges mest moderne jernbanestrekning.

  Ingessbildet viser samferdselsministeren som klipper av snora for ERTMS-signalanlegget på Østre linje.
 • Nye Rombak kryssingsspor tatt bruk

  Klokken 03.00 natt til 26.august ble det nye kryssingssporet på Rombak på Ofotbanen tatt i bruk. Dette er ett år tidligere enn det som var planlagt!

 • Travel helg på Rørosbanen

  Denne helga ble det gjennomført mye arbeid flere steder på Rørosbanen og Solørbanen. Stikkrenner, bruer, sporveksler og ny undergang er stikkordene.

 • Steinberg stasjon snart klar for faste togstopp

  Steinberg stasjon i Buskerud er snart klar for gjenåpning. Det siste halve året har det pågått omfattende arbeider på stasjonen.

 • Trøbbel i Lieråsen

  To ganger på en uke har feil i Lieråsen tunnel ført til store forsinkelser og problemer i ettermiddagsrushet. Her kan du lese om årsaken til problemene og hva som gjøres for unngå nye hendelser.