Viktig kontroll av Minnesund bru

I uke 40 startet spesialinspeksjonen av den 89 år gamle jernbanebrua som strekker seg over Minnesund.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ærverdige Minnesund jernbanebru inspiseres i år. Foto: Linda-Theres Trondsen.Et 140 meter langt stillas er montert under brua når midtspennet og 350 punkter blir kontrollert. Kontrollen foregår ved at punktene som skal inspiseres sandblåses før de dusjes med magnetpulver i sprayform. Magnetpulveret benyttes i tilstandskontroller for å avdekke sprekker eller feil i sveiser i store konstruksjoner som broer og oljeinstallasjoner.

 - For best mulig resultat benyttes magnetpulveret på overflater som er fri for maling og andre belegg. Dette er årsaken til at vi sandblåser. Kontrollen har pågått siden uke 40, og det er ikke funnet feil enda, forteller avdelingsleder linje, Anders Nicolaysen.

Utmattingsberegninger

Årlig gjennomføres det kontroller av Jernbaneverkets 2700 jernbanebruer. Hvert sjette år gjennomføres det mer omfattende kontroller.

- Åtte av stålbruene har gjennomgått utmattingsberegninger. Med bakgrunn i disse beregningene utføres det videre kontroller på bruene. Dette gjør vi for å avdekke eventuelle sprekker i brua, fortsetter Anders.

Utmattingskontroll

- Vi er pålagt av Statens jernbanetilsyn å gjennomføre utmattingskontroller av eldre bruer, sier overingeniør Åsmund Tøsse i Under- og overbygningseksjonen i Plan og teknikk.
- Det er viktig at vi på et tidlig tidspunkt avdekker eventuelle sprekker. Disse kan over tid vokse og gi brudd i stålet, sier Åsmund.

- Nye bruer bygges for å vare i 100 år, og Minnesund har med sine 89 år overskredet sin beregningsmessige levetid. Dette betyr ikke nødvendigvis at brua er utrygg, men at det må følges opp og vedlikeholdes mer nøyaktig i årene frem til en ny bru står klar. - Brua ble i sin tid designet for en lavere akselvekt enn det som kjøres i dag, og da er det ekstra viktig med kontroller, fortsetter Åsmund.

Metode

- Ståldelene sandblåses og eventuelle skader som brua har fått gjennom årenes løp repareres. For å utføre denne jobben, vil deler av brua bli pakket inn plast for å hindre at støv og forurensing faller ned i vannet under brua, sier Åsmund.
Etter sandblåsingen sendes det elektrisk strøm gjennom materialet som skaper et magnetisk felt i strømbanene. Når materialet er magnetisk, overspyles det av en væske med jernoksidpartikler. Disse vil samle seg i sprekker der hvor det magnetiske feltet er størst og eventuelle feil vil vises.

Det bygges stillas under sporet.

Arbeidene foregår under jernbanesporet og påvirker ikke togtrafikken.

Minnesund bru

Brua ble slik vi kjenner den i dag åpnet i 1925. Dagens jernbanebru består av 12 spenn og er bygget i stål. Det lengste spennet er på 82 meter.
Brua er 362 meter lang og Norges sjette lengste jernbanebru.

Den framtidige dobbeltsporede jernbanebrua over Minnesund som skal knytte dobbeltsporet Eidsvoll-Hamar sammen, vil stå klar i perioden 2018-2024. Dette kan bli Norges nest lengste jernbanebru. Den lengste blir på 1200 meter og vil gå over Tangenvika, noen få kilometer lengre nord.