Offisiell åpning ved Trondheim S

Trafikkdirektør Kristiansen inviterte til festivitas for byggetrinn 1 ved Trondheim S, 10. juni. Fylkesvaraordfører og ordfører klippet snor og erklærte det nye jernbaneanlegget for offisielt åpnet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Snorklipping: Byggetrinn 1 ved Trondheim S erklæres herved  for offisielt åpnet. Fra venstre: Jernbaneverkets trafikkdirektør Bjørn Kristiansen, fylkesvaraordfører Arne Braut, ordfører Rita Ottervik og Jernbaneverkets prosjektsjef Karstein Søreide. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Taler
Jernbaneverkets trafikkdirektør, Bjørn Kristiansen, talte til en lydhør forsamling om Jernbaneverkets byggetrinn 1, som er ett viktig bidrag til utviklingen av et nytt og moderne knutepunkt i Trondheim by. Samtidig er knutepunktet også et viktig bidrag til både byutviklingen og regionene rundt Trondheim med ulike kollektivtilbud både på skinner, vei og til vanns, dette ble også fremhevet i fylkesvaraordfører Arne Brauts tale og ordfører Rita Ottervik sin tale. –Jernbaneverket har vært fremsynt og bygd fundamenter i grunnen, dette er viktig for å kunne realisere planene for området, sa ordfører Ottervik.

Jernbaneverkets trafikkdirektør Bjørn Kristiansen talte både om stasjonens historie og fremtid under den offisielle åpningen. Jernbanens eget korps spilte, noen av korpsmedlemmene skimtes til høyre i bildet. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket. 


Ordfører Rita Ottervik overrakte blomster fra fylkeskommunen og kommunen til Jernbaneverket.


–Takk til alle involverte!
Kristiansen takket passasjerene, samarbeidspartnere, anleggsnaboer, NSB og ansatte i Jernbaneverket for flott innsats i anleggsperioden.

 
Stafettpinnen sendes videre
Byggetrinn 1 er starten på arbeidet med å utvikle et knutepunkt ved stasjonen. Selv om mye arbeid gjenstår før vi er helt ferdige, er det viktig å markere at brikken byggetrinn 1 nå er på plass. Spaden som Ordfører Ottervik i 2012 brukte til å markere starten på Jernbaneverkets byggearbeider ble overrakt til byggetrinn 2. Prosjektsjef Søreide sendte stafettpinnen, symbolisert ved spaden, til byggetrinn 2 ved regional strategidirektør Skolmli.
Skolmli takket for spaden og fremholdt at hun gledet seg til å ta fatt på byggetrinn 2 og se resultatet av det arbeidet.

Stafettpinnen gis videre: Spaden ble brukt av ordfører Rita Ottervik til å åpne anleggsarbeidene i byggetrinn 1, 28. februar 2012. I dag ble spaden overrakt fra prosjektsjef Søreide i Jernbaneverkets byggetrinn 1 til Jernbaneverkets byggetrinn 2 ved regional strategidirektør Skolmli.  Fra venstre: Jernbaneverkets regionale strategidirektør Anne Skolmli og Jernbaneverkets prosjektsjef Karstein Søreide. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

 
Feiring
Etter det offisielle programmet var det kaffe, kake og hyggelig jernbaneprat på plattformen før alle gikk hver til sitt. Entreprenør Reinertsen møtte til åpningen i spesialdesignede t-skjorter, med bilde av prosjektet på ryggen. Feiende, flotte toner sørget Jernbanens eget korps, i stilige uniformer, for. Vi fikk blant annet høre marsjen «Det går et festtog gjennom landet» og ikke minst «Trivelige Trøndelag».


Takk til alle passasjerer
I vel to år har det pågått byggearbeider ved stasjonen, og dette har medført noen ulemper for de reisende med skifte av spor, midlertidig gangvei og byggearbeider. I løpet av ettermiddagen delte Jernbaneverket ut boller og sjokolade til alle som tok toget, og møtte som vanlig mange blide og trivelige passasjerer. –Det er viktig for oss å vise passasjerene at vi setter pris på deres fleksibilitet og tålmodighet mens byggearbeidene har pågått, sier prosjektleder Ingunn Ramdal.

Takk for tålmodigheten: Prosjektleder Ramdal delte ut boller og sjokolade til passasjerene i ettermiddagsrushet. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.