Vedlikeholdssjau på Østfoldbanen

Hele uka jobber Jernbaneverket på Østfoldbanen fra Moss til Fredrikstad. Denne gangen skjer arbeidet på dagtid – utenom rushen – og NSB setter opp buss for tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Høyt opp i kurven blir anlegget for kjørestrømmen sjekket. Arbeidsmaskina har en lift på taket slik at mannskapene kommer lett til anlegget. Foto: Randi Folke-Olsen/ Jernbaneverket.- Dermed får vi tid til å få gjort en grundig vedlikeholdssjau på Østfoldbanen, forteller banesjef Tormod Bergerud. – Arbeidet blir mer effektivt når vi kan jobbe sammenhengende over flere timer. Å jobbe mellom passerende tog eller kun i de få timene om natten hvor det ikke er trafikk på linja gjør at jobben tar lenger tid og koster mer penger.
   
Vedlikeholdsarbeidet foregår fra kl 0910 om morgenen og frem til kl 1335 på ettermiddagen. Det er færre som reiser midt på dagen enn morgen og ettermiddag, og derfor er arbeidet lagt til formiddagen slik at færre passasjerer skal bli berørt av arbeidet.

Det er linje R20, altså regiontogene til Halden/ Göteborg, som erstattes av buss mellom Moss og Fredrikstad. 

- Mandag 17. mars starter vi med kontroller av signalanlegget og anlegget som gir togene strøm, sier Bergerud. -  Disse kontrollene er en viktig del av vårt rutinemessige vedlikehold. Feil blir rettet opp, slitte komponenter blir byttet ut, samt at anleggets tilstand blir registrert for videre vedlikeholdsplanlegging. Mens togene står skal vi også utføre sveisearbeider på skinnene flere steder.

Her jobber Jernbaneverket:
Uka starter med kontroller mellom Moss og Rygge, mens sveisingen skjer mellom Onsøy og Fredrikstad. På tirsdag fortsetter kontrollene av signal mellom Moss, og sveisearbeider foregår mellom Moss og Dilling. Kontrollen av kontaktledningsanlegget (kjørestrømmen) flytter seg videre til strekningen Dilling-Råde. Onsdag sveiser Jernbaneverket på Moss stasjon, og kontrollene av signal og kjørestrøm foregår mellom Dilling og Råde. Torsdag skjer alt arbeidet mellom Dilling og Råde, mens på fredag sveises og kontrolleres banen mellom Haug og Onsøy.