Vedlikehold på Dovrebanen fra 5. – 30. mai

Strekningen Hamar – Lillehammer stenger for togtrafikk på hverdager fra kl. 07:45 til 09:45 i perioden 5. til 30. mai. Jernbaneverket skal gjøre viktig vedlikehold fra Rudshøgda til Brøttum.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Les om hvordan trafikken mellom de to mjøsbyene avvikles på NSBs nettsider i det aktuelle tidsrommet.

Mellom Rudshøgda og Brøttum skal det gjøres forberedende renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler. I tillegg skal også signalanlegget kontrolleres på distansen.

Rensing av stikkrenner
Jernbaneverket renser stikkrennene med jevne mellomrom for å gjøre jernbanen bedre forberedt mot store vannmengder.
– Vedlikeholdsarbeider er svært viktig for å forebygge at feil skal oppstå i framtiden, sier banesjef for Dovrebanen Tormod Urdahl. Tette stikkrenner kan i ytterste konsekvens føre til at vann trenger inn i massen under skinnene.

Føringsveier for nye kabler
Nye kabelkanaler gjør at kablene ligger bedre beskyttet. En kabelkanal er en kasse i betong Ved forberedende renseverk legges blant annet kabler i nye kabelkanaler. Foto: Njål Svingheimeller plast hvor kabler for elektrotekniske anlegg legges. Faren for at kablene skades, ved for eksempel fremtidige gravearbeider langs sporene, blir sterkt redusert med nye føringsveier.
– Når vi legger nye kabler reduserer det risikoen for signalfeil. I sum vil disse tiltakene gi økt punktlighet på strekningen, sier banesjefen.

Dette er forberedende arbeid som legger til rette for at det senere skal kunne kjøres renseverk på distansen.