Trondheim S utvikles til et fullverdig knutepunkt

Jernbaneverket er nå ferdig med det første byggetrinnet på Trondheim sentralstasjon. Mange viktige forbedringer er gjort, og med neste byggetrinn vil stasjonen bli et fullverdig knutepunkt for all kollektivtrafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Trondheim stasjon har fått nye plattformer med venterom og heiser opp til plattformene. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>

Jernbaneverket er nå ferdig med det første byggetrinnet på Trondheim sentralstasjon. Mange viktige forbedringer er gjort og 10.juni er det offisiell åpning.

10.juni er det offisiell åpning av det første byggetrinnet på den moderniserte Trondheim sentralstasjon. Anlegget har nå vært i bruk noen uker og togpassasjerene har kunnet venne seg til en langt mer moderne stasjon enn tidligere.
– Det var på høy tid at vi fikk gjort noe med denne stasjonen nå, sier prosjektleder for byggetrinn 1, Ingunn Ramdal. Selv om mange viktige forbedringer nå er på plass, skal knutepunktet utvikles videre der flere aktører skal samarbeide. I dette byggetrinnet har vi derfor også bygget fundamenter for  kommende bebyggelse over sporene. Med neste byggetrinn vil stasjonen bli et fullverdig knutepunkt for all kollektivtrafikk, dato for byggestart for byggetrinn 2 er foreløpig ikke klar. - En del av elementene i byggetrinn 2 avhenger av annen bebyggelse på og ved stasjonen, forteller prosjektansvarlig for neste fase, Heidi Meyer Midtun. –Vi håper at de planlagte trappene som skal knytte sammen passasjen over sporene og mellomplattformene vil komme på plass raskt, sier Midtun. Dette skulle blitt utført i byggetrinn 1, men endringer i planene hos en av vår samarbeidspartnere gjorde at dette ble utsatt.
Fornøyde med første trinn: Fv: prosjektleder Ingunn Ramdal, prosjektansvarlig Heidi Midtun og kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes.

Det som er bygget i byggetrinn 1 er:

•Nye plattformer for spor 1-5
•Trapper og heis til plattformene fra gangtunnel under sporene
•Snøsmelteanlegg på plattformene
•Venterom på mellomplattformene
•Renovert gangtunnel
•Nytt informasjonsanlegg med sporanvisere
•Ledelinjer
•Nye skinner, sviller og pukk i spor 1-5
•Jernbanetekniske arbeider
-Med disse forbedringer er stasjonen nå tilgjengelig for alle, og har fått et moderne utseende,  sier prosjektleder Ramdal.

Bygget for framtida
- De nye plattformene på 76 cm høyde er en europeisk standard og er tilpasset fremtidens tog . -Vi må bygge for framtida, sier Ramdal. Byggetrinn 1 er gjennomført på to år og har kostet om lag 250 millioner kroner.

Neste trinn


-Det foreligger en reguleringsplan for å gjøre Trondheim S til et fullverdig knutepunkt for både tog, buss og båt, sier Heidi Meyer Midtun. Hun leder planleggingen av neste fase på stasjonen. Både kommunen, fylkeskommunen og ROM Eiendom er sammen med Jernbaneverket i full gang med å få på plass planer for den endelige utformingen. Det skal bygges over sporene i den såkalte Østbebyggelsen der også buss-stasjonen får plass. Det blir da et nytt terminalbygg med heiser og rulletrapper ned til plattformene. Her kommer det også både forretnings- og kontorlokaler, samtidig som hele anlegget knyttes sammen med felles informasjonssystem for all kollektivtrafikk, sier Midtun. I denne fasen skal også resten av plattform 1 få full høyde i 350 meters lengde.