Helgejobbing på Drammenbanen

Fra og med lørdag 11. januar kl. 13.00 til søndag 12. januar kl. 12.45 og fra og med lørdag 18. januar kl. 13.00 til søndag 19. januar kl. 13.00 er strekningen mellom Asker og Drammen stengt på grunn av vedlikehold. Sjekk NSB og Flytogets nettsider for å se hvordan arbeidene påvirker ditt tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

-Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner kan være på sporet. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksom på at det er forbudt å oppholde seg i sporet selv om det ikke går ordinære persontog, sier sporkoordinator, Knut Ole Kristoffersen.Foto: Njål Svingheim

11. – 12. januar

Denne helgen gjør Jernbaneverket viktig vedlikehold på strekningen mellom Asker og Brakerøya. I Lieråstunnelen skal det gjøres vedlikehold på en av viftene. I tillegg skal det utføres systematisk vedlikehold av nødlyssystemet i tunnelen.

Vi utfører systematisk vedlikehold med jevne mellomrom. Da risikerer vi ikke at svikt i nødlyssystemet og at vi må stanse togtrafikken på et senere tidspunkt for å bytte en defekt komponent, sier Kristoffersen.

Det vil også bli foretatt periodisk utskifting av viktige deler på sporfeltene på strekningen mellom Huseby og Brakerøya.

Også kontaktledningsanlegget skal vedlikeholdes i helgen. Da vil det søkes etter feil som deretter blir rettet opp umiddelbart.

18.-19. januar

Jernbaneverket fortsetter denne helgen med kontrollen og systematisk vedlikehold av nødlyssystemet i Lieråstunnelen. I tillegg fortsetter vedlikeholdsarbeidet med viften i tunnelen.  Det vil også bli foretatt rutinemessig kontroll av kabelanlegget på strekningen mellom Asker og Lier.

-Det er viktig at vi får gjennomført dette vedlikeholdet med jevne mellomrom, slik at vi unngår større feil, som setter togtrafikken ut av spill, sier Kristoffersen.