Tid for utskifting av bru fra 1902

Midt i juni starter arbeidene med ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell – Værnes. Det er på høy tid at den nå 112 år gamle brua på Nordlandsbanen skal skiftes ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Moden for utskifting: Nordlandsbanens bru over Stjørdalselva fra 1902. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
-Det er all grunn til å si at “endelig skal vi begynne”, sier prosjektleder for Hell – Værnes-utbyggingen John Ivar Mogseth. Den gamle brua fra begynnelsen av forrige århundre har i årevis vært en flaskehals for trafikken på søndre del av Nordlandsbanen, også kalt Trønderbanen. Togene må i dag tusle over brua i maksimalt 40 km/t og sporplanen på Hell stasjon gjør at det er krapp kurve inn på brua sørfra. Derfor vil prosjektet med ombygging av Hell stasjon, ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fram til flyplassen på Værnes gi en betydelig kapasitetsøkning. - Dette blir også første del av den nye moderne Trønderbanen, sier Mogseth.Prosjektleder for Hell - Værnesutbyggingen, John Ivar Mogseth.

Bru, stasjon og dobbeltspor

15.juni skal de første forberedende arbeidene ta til. Det innebærer klargjøring av byggeområdet, anleggsveier og oppsetting av brakkerigg. –Vi slipper ikke til med arbeider ute i elva før ca. 1.oktober av hensyn til laksen, sier Mogseth. Stjørdalselva er en mellomstor lakse-elv og i hele byggeperioden må det tas hensyn til den. På høsten skal spunt, peling og løsmassearbeider for bygging av landkar og de fem fundamentene som skal bygges ute i elva påbegynnes. I år regner prosjektlederen med å bygge for om lag 75 millioner kroner.

Den nye brua blir en samvirkebru av betong og stål. Brubanen skal bestå av stålkasser på hver side og tverrstivere med betongdekke. Flere typer bruer har vært vurdert, men valget har falt på en lav og slank brukonstruksjon. Arkitekten er fransk.

Hele prosjektet Hell – Værnes omfatter en fullstendig ombygging av Hell stasjon, ny dobbeltsporet bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fram til Værnes, til sammen 2,5 kilometer. – Vi har et godkjent budsjett på 640 millioner kroner og planlegger fra neste år å bygge for 150 – 170 millioner kroner i året fram til og med 2017 da alt skal være ferdig, sier prosjektlederen.

Mange faser


Byggingen av selve brua er ikke det mest kompliserte. Det aller meste av bruarbeidet kan gjøres uten å komme i berøring med togtrafikken. Det er spor- og signaltekniske arbeider på Hell stasjon og inntil eksisterende spor som blir veldig krevende. I hele byggeperioden skal togtrafikken passere uhindret. Det er aldri mer en enn 30-45 minutter mellom hvert tog på dagtid, bortsett fra en fire timers periode om natta. For å kunne bygge nytt spor og signalanlegg mens banen er i full drift, ser det ut til å bli hele 15 ulike faser med tilhørende omlegginger og sporjusteringer. I tillegg må det gamle sikringsanlegget på Hell stasjon på et tidspunkt ute i anleggsperioden tas ut av bruk og erstattes av et midlertidig anlegg. Hele sporplanen på Hell stasjon skal vris slik at det blir Nordlandsbanens spor 3 som blir hovedtogspor og at denne får bedre kurvatur inn på brua. Selve brua skal også bygges i en kurve over elva og brulengden blir på 200 meter. Stasjonen på Hell får ny plattform og hele anlegget tilpasses selvfølgelig den forestående elektrifiseringen av banen.

- Dette er et stort og spennende prosjekt å lede, sier John Ivar Mogseth, som har lang prosjektledererfaring fra både Jernbaneverket, Vegvesenet, Forsvaret og kraftutbygginger.

Den gamle brua over Stjørdalselva tas ut av bruk i 2017 og hele prosjektet avsluttes med riving av denne i 2018. Det har vært ytret ønske lokalt om at den gamle brua skal bevares, men etter krav fra NVE vil Jernbaneverket rive brua av hensyn til gjennomstrømming og isgang i elva. 

Slik vil den nye dobbeltspor-brua bli seende ut. <strong> Illustrasjon: Jernbaneverket </strong>

Hell stasjon vil få ny mellomplattform og en omlegging av sporene slik at de passer bedre for Nordlandsbanens tog. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>