Storjobb i fire dager på Drammenbanen

Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammen stasjon og strekningen Asker-Drammen førstkommende lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Togene erstattes med buss.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På strekningen Drammen-Asker starter arbeidene lørdag 15. november kl. 02:00 og avsluttes onsdag 19. november kl.02:30. Togene snur på Gulskogen (Sørlandsbanen), Holmestrand (Vestfoldbanen) og Asker (Drammenbanen).

I tillegg er strekningen Lysaker-Asker/Spikkestad stengt fra lørdag kl. 17:15 til søndag kl. 05:15.

For nærmere informasjon om hvordan trafikken avvikles, se nettsidene til NSB og Flytoget.

Drammen stasjon
I løpet av de fire dagene som Drammen stasjon er stengt, gjøres det oppgraderinger av signal- og sikringsanlegget, samt ulike andre tiltak for å ivareta framføringssikkerheten og økt trafikkmengde ved stasjonen.

En av de største jobbene som gjøres, er at det gamle stillerapparatet ved stasjonen byttes ut med et skjermbasert system.

- Den manuelle, mekaniske løsningen var tung å bruke, og trafikkstyrerne ved stasjonen får nå et system som på alle måter er mer brukervennlig og moderne, forteller togdriftssjef ved togledersentralen i Drammen, Øyvind Gurholt.

Trafikkstyrer Einar Heggestad foran det gamle, mekaniske stillerapparatet som nå byttes ut. Bak ryggen hans ser vi skjermene som benyttes for det nye systemet. (Foto: Bent J. Næss)

Ved innføringen av nye ruter den 14. desember får Drammen stasjon blant annet én ny avgang pr. time til og fra Oslo. Dette skjer ved at pendelen mellom Skien og Lillehammer deles i to, slik at det blir separate avganger på strekningene Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. Også på Sørlandsbanen bedres tilbudet. Drammen stasjon vil da håndtere over 400 tog i døgnet, i tillegg til skiftebevegelser i forbindelse med vending av tog og trafikk til verkstedet på Sundland.

Tidligere i høst ble Drammen stasjon oppgradert fra DATC til FATC, og i 2012/13 ble områdene for hensetting (parkering) av tog i tilknytning til stasjonen utvidet og opprustet.

Sundland skifteområde
Parallelt med Drammen stasjon utføres det også arbeider på Sundland skiftestasjon som ligger i tilknytning til Mantenas verksted mellom Drammen og Gulskogen. Også her kommer nytt skjermbasert stilleranlegg på plass, signal- og sikringsanlegget oppgraderes, og det gjøres en del utskifting og vedlikehold av øvrige tekniske anlegg.

På Sundland fortsetter den intensive arbeidsperioden fram til 2. desember, men etter 18. november blir den ordinære togtrafikken ikke påvirket.

Lieråsen tunnel
I Lieråsen tunnel skal det blant annet byttes fire sporveksler som ligger ca. fire kilometer inne i tunnelen fra Lier holdeplass.

- Disse sporvekslene er temmelig slitt, og de er helt sentrale for at trafikken gjennom Drammensområdet skal rulle som normalt. Hvis det blir problemer med disse, vil det få store konsekvenser for togtrafikken, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Atle Berg Sørensen.

Samtidig blir det utført ulike typer signalarbeider i tunnelen, i tillegg til geologkontroll av fjell og inspeksjon av betong. Videre skal gamle skinner flyttes ut av tunnelen og over i containere ved Lier holdeplass.

Lysaker-Asker
På deler av strekningen mellom Lysaker og Asker skal det utføres forebyggende vedlikeholdstiltak på jernbanens signal-, tele-, og kontaktledningsanlegg. I tillegg skal gamle skinner byttes ut med nye ved Slependen. På Spikkestadbanen skal det gjøres diverse justeringsarbeider av kontaktledningsanlegget.