Sporvedlikeholdskontrakt til tyske Leonhard Weiss GmbH

Jernbaneverket har inngått en kontrakt med den tyske jernbaneentreprenøren Leonhard Weiss GmbH for maskinelt sporvedlikehold. Avtaleperioden inklusive opsjoner er inntil seks år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ballastplog og sporpakkemaskin. <tsrong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Jernbaneverket satte i 2013 ut 78% av banefornyelsen og 90% av investeringene i konkurranse.

-Dette er en kontrakt som betyr veldig mye for oss, sier Thomas Schust i Leonhard Weiss GmbH. Det maskinelle sporvedlikeholdet omfatter gjennomgående sporjustering og ballastfordeling på omtrent halve det norske jernbanenettet, det vil si om lag 2000 kilometer spor.  Kontrakten har en verdi på nærmere 50 millioner kroner per år. Arbeidet som skal utføres inngår i Jernbaneverkets årlige vedlikeholdsprogram for spor. Hvert år blir ca 800 kilometer av jernbanenettet pakket med store maskiner som sørger for at sporet skal opprettholde den beliggenheten og stabiliteten det skal ha. I tillegg til gjennomgående sporjustering, inneholder kontrakten også pakking av sporveksler og arbeidsplasser. –Veldig ofte så medfører vedlikeholdsarbeider på sporet pakking og justering i etterkant, forteller MortenTanggaard i Jernbaneverkets vedlikeholdsenhet. Sammen med arbeider i forbindelse med feilretting etter målevognkjøring og øvrige kontroller, utgjør også dette en betydelig andel av kontrakten.
Jernbaneverkets Morten Tanggaard (t.v) og Thomas Schust fra Leonhard Weiss GmbH.

Satser i Norge


-Det tyske markedet er ikke så sprekt for tiden, så derfor er det ekstra viktig for oss å lykkes her i Norge sier Thomas Schust. Selv om det er mye som skal gjøres på norske spor, så er det flere entreprenører og tett konkurranse. Det var ikke store forskjeller mellom tilbyderne av denne tjenesten, som altså Weiss gikk seirende ut av denne gangen. –Dette betyr også at vi kan investere i nytt utstyr og at vi har forutsigbart arbeid for våre folk, sier Schust.

–Det maskinelle sporvedlikeholdet settes ut i konkurranse fordelt på to kontrakter, forteller Morten Tanggaard. Weiss-kontrakten, som nå ble inngått, inneholder den ene halvdelen, mens den andre ligger i en kontrakt som innehas av Baneservice AS. Den kontrakten ble  inngått for tre år siden, og vi har ytterligere opsjonsmuligheter for tre nye år.

Weiss kommer til å starte arbeidet på det norske jernbanenettet i begynnelsen av mai og vil disponere tre av sine store sporjusteringsmaskiner for arbeid i Norge. Fra første april gjelder den nye områdeinndelingen og Weiss-kontrakten omfatter områdene øst, midt og nord. Områdene Vest, Sør og Oslokorridoren blir liggende i Baneservice-kontrakten.