Ruvende snøoverbygg klart på grensen

Det nye Grensebygget på Ofotbanen står nå klart foran vinterens snømengder. 289 meter langt og med kraftig stålkonstruksjon sikrer det togtrafikken over en krevende strekning.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det nye Grensbygget på Ofotbanen er nå ferdig. <strong> Foto: Njål Svingheim (alle)</strong>
-Det er helt nødvendig med snøoverbygg her oppe, forklarer Steven Holdahl. Han er prosjektleder for bygget som nå står ferdig. Det er et bygg det står respekt av! Det nye Grensebygget består av stålelementer som er fraktet opp og sveiset sammen på fjellet. Det står på solide betongfundamenter og hvert spenn er på 10,5 meter. Det betyr både at det er dimensjonert for all tenkelig snøvekt og at  det er romslig med plass inne langs sporet for arbeid og eventuell nødvendig mellomlagring av utstyr.

Det nye snøoverbygget på grensen er 289 meter langt. I bakgrunnen ses det nye overbygget som dekker sporvekslene i østre ende av den forlengede Bjørnfjell stasjon.
Kontrasten fra det gamle bygget er stor. Tilstanden på dette var svært dårlig. Foto fra 2011.
Det gamle bygget her var i så elendig forfatning at vi begynte å bli redde for at det skulle ramle ned av seg selv, forteller Holdahl. Prosjektet med å få opp nytt bygg startet med å støpe fundamenter på utsiden av det gamle i 2011. Meningen var at man skulle bygge det nye utenpå det gamle før dette ble revet for unngå at banen skulle ligge uten dekning i anleggsperioden. Denne metoden ble senere forlatt blant annet fordi gamlebygget var enda dårligere enn man antok, og det ble besluttet å rive det så fort som mulig. Det nye Grensebygget ble reist med en halvdel sommeren 2013, og resten nå i 2014.

Steven Holdahl er prosjektleder for Grensebygget.Grensebygget ligger, som navnet forteller, helt oppe på grensen til Sverige. På svensk side fortsetter bygget videre østover. Mange togreisende har sett fargemarkeringene inne i bygget i norske og svenske farger som viser hvor man passerer riksgrensen. Disse markeringene blir nå pusset opp og vil bli montert opp igjen.

Grensebygget er det største av fornyelsestiltakene på Ofotbanen i år. Det er i løpet av noen travle sommeruker også byttet ut 9030 meter med skinner og skiftet 4870 sviller. På investeringssiden ble nylig det nye kryssingssporet på Bjørnfjell tatt i bruk, mens anlegget på Rombak kryssingsspor er i full gang. Bjørnfjell kryssingsspor omfatter også nytt spor med 60 kilos skinner helt fra riksgrensen til og med Bjørnfjell stasjon.

Fakta:
• Lengde: 289 m
• Reisverk av stål
• Kledning av ubehandlet malmfuru
• Gangbane over taket dimensjonert for snøscooter (for Røde Kors Hjelpekorps)
• Bygget fortsetter på svensk side (eldre bygg)
• Pris ca 17,5 millioner kroner
• Entreprenør: NLI Constructing

 Solide stålkonstruksjoner. Her fra monteringen i juni i år.

Det nye bygget er romslig innvendig.