Nye heiser i drift ved Fredrikstad stasjon

Den 7. februar åpnet Jernbaneverket de nye heisene på Fredrikstad stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

-Vi er glade for at vi nå kan tilby nye heiser på Fredrikstad stasjon og forventer at denne løsningen blir mer stabil enn den tidligere. Vi håper de reisende får en enklere reisehverdag og at de setter pris på de nye heisene, sier prosjektleder Lars Øxseth.Ny heis ved Fredrikstad stasjon

Heisene som har stått inntil nå har vært av en annen type, og har ikke fungert tilfredsstillende på mange år. De har blant annet ikke tålt temperatursvingninger og kulde spesielt godt.  Løsningen som nå er valgt tåler vær og vind bedre, og har både forrom og oppvarming.

-Dette er jo for at heisen skal fungere bedre enn den forrige, men det vil jo også gjøre det mer komfortabelt også for de som skal bruke heisene, sier Øxseth.

Den siste uken har heisene altså vært i drift, og de har så langt fungert som forventet. Jernbaneverket kommer til å følge opp heisenes driftsstabilitet nøye fremover for å sikre et best mulig tilbud. Prosjektets totalkostnad var ca. 6 millioner kroner