Ny teknologi på Jærbanen

Jernbaneverket har utviklet et nytt konsept for kontaktledningsanlegg med Autotrafo (AT) for bedre og sterkere banestrømforsyning. Strekningen Egersund - Sandnes er første prosjekt, delstrekningen Kjelland – Hellvik har vært i bruk siden april 2014, og neste delstrekning mellom Hellvik og Brusand tas i bruk i midten av november.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Montering på Ganddal stasjon. Foto: Kårleif Kristoffersen

Dagens kontaktledningsanlegg på strekningen er fra 1954. Anlegget har gjennom alle år vært utsatt for stor påvirkning fra vind og salter. Anlegget er nå lite robust mot vind og har store mekaniske svakheter.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at man bygger to ekstra høyspent -ledere med 30 kV spenning langs hele strekningen når man bygger nytt KL-anlegg. For ca. hver tiende kilometer plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV.  De to lederne (kalt positiv- og negativleder, PL og NL) føres normalt som blanke ledninger på toppen av KL-mastene, men legges i kabler der det ikke er plass for blanke ledere, f.eks. i tunneler, under bruer eller andre hindringer. Konseptet med AT-system eliminerer behovet for sugetransformatorer på strekningen.

Effekten for togtrafikken er at det kan kjøres flere og tyngre/lengre tog på strekningen, samt langt mer robust strømforsyning med mindre spenningsfall.

Prosjektering av nytt kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) ble påbegynt i 2007. Hele strekningen Egersund  -  Sandnes skal stå ferdig i 2016 Dette anlegget er foreløpig det eneste av sitt slag i Norge. Det finnes et lignende eldre anlegg på Ofotbanen. AT-system benyttes i flere andre land, spesielt land med 25 kV/50 Hz til jernbane og er også utviklet videre i Sverige tilpasset 15 kV/ 162/3 Hz. Konseptet er utviklet og tilpasset av JBV fordi det ikke fantes noe lignende anlegg som var egnet for norske forhold. På grunn av mange tunneler kan systemet graves ned i kabelkanaler ved behov, noe f.eks. det svenske systemet ikke kan.  Med AT-system kan man forsyne lengre jernbanestrekninger uten å måtte bygge nye matestasjoner (omformerstasjoner).

Helgen 22.-23- november, er det totalbrudd fra 06:30 til 06:00 på strekningen Egersund – Vigrestad. Arbeid med ny kontaktledning vil denne helgen i hovedsak pågå på Egersund stasjon.