Milepæl nådd på Numedalsbanen

Fredag 28.november åpnet Numedalsbanen igjen for trafikk på strekningen Kongsberg – Svene. Dermed er første milepæl i arbeidet med opprustning av banen for godstrafikken nådd.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Svillepakkmaskinen fra Baneservice har lagt siste hånd på verket før Numedalsbanen åpnes for trafikk til Svene. Fv: Cato Inge Berge, Vegard Heggedal, Rhoar Hansen, Knut Vingebakken og Arne Smestad. <strong> Foto: Njål Svingheim (alle) </strong> 

-Dette er svært viktig for oss, sier daglig leder ved Moelven Numedal, Rune Frogner. Sagbruket på Flesberg er helt avhengig av jernbanen, og opprustningen av Numedalsbanen med nye sviller er avgjørende for bedriftens framtid. – Dersom vi nå ikke hadde jernbanen så er jeg rimelig sikker på at bedriften vår hadde måttet avvikle, sier Frogner.

Store ringvirkningerGeir Marstein (tv) fra Svene pukkverk og Rune Frogner fra Moelven Numedal er fornøyde med at første milepæl er nådd på Numedalsbanen.

Jernbaneverkets gjenåpning av banen opp til Svene betyr at tømmeret nå kan lastes opp der og at transportavstanden med bil minskes. Likevel er det fullstendig opprustning av banen helt opp til Flesberg som er det avgjørende. - Først da får vi den effekten vi må ha og kan laste flis og tømmer direkte på jernbane der, sier Frogner. Han understreker at det ikke bare er Moelven Numedals framtid som avhenger av jernbanen, men også i stor grad skogbruket i hele Numedalsregionen. - Jeg tror jernbanen betyr mer enn folk tenker over. I vårt nedslagsfelt omsetter skogbruket for 250 – 300 millioner kroner årlig og uten mulighet for jernbanetransport herfra så hadde det neppe vært lønnsomt med skogsdriften, sier Frogner. Moelven Numedal sender tømmer og flis den lange veien til Gävle i Øst-Sverige, en transport som hadde vært umulig å få lønnsom med bil.
Inntil banen åpnes helt til Flesberg sender numedalsbedriften det meste av flisa med bil til Soknabruket for opplasting på tog der. - Dette er en nødløsning som betyr økte kostnader og vi må få tilbake toget til Flesberg så fort som mulig, understreker Frogner.

En annen som er svært fornøyd med det som nå skjer er daglig leder Geir Marstein på Svene Pukkverk. - Normalt er 35 % av vår omsetning leveranser til jernbanen som lastes opp direkte her fra pukkverket, sier Marstein. I år har dette falt bort for oss på grunn av avsporingen i vår og at banen ble stengt for opprustning. Neste år ser dermed mye bedre ut, -Svene Pukkverk har sikret seg kontrakt på leveranser av  ballastpukken til den nybygde strekningen Holm – Nykirke på Vestfoldbanen. Det betyr en omfattende togtrafikk fra Svene i 2015.

Stor jobb 

22721 sviller er så langt er skiftet ut på Numedalsbanen. For å sikre jernbanetransporten fra Flesberg og Svene i mange år framover har Jernbaneverket bestemt seg for å foreta en skikkelig opprusting av den 30 kilometer lange strekningen. Det legges inn betongsviller til erstatning for utslitte tresviller på hele strekningen. Nå setter frosten en stopper for arbeidet fram til neste vår, men da er det meningen å fortsette til man har fullført prosjektet. Da er også hovedspor og kryssingsspor på Flesberg stasjon tatt med. Denne uken har svillepakkmaskin fra Baneservice pakket og justert sporet og ennå en tid vil Grenland Rail kjøre ut nye sviller langs banen slik at det er klart for innlegging neste sesong.

- Årsaken til at vi legger såpass mye ressurser i dette er den store betydningen Numedalsbanen har for både Moelven Numedal og skogbruksnæringa i distriktet, sier områdedirektør Stian Wesøy i Jernbaneverket. Allerede kommende uke vil det første tømmertoget lastes opp på Svene for avgang retning Sverige.
Håvard Kåsa (tv) og Bjørn Johansen fra Norsk jernbanedrift har jobbet med svillebytting på Numedalsbanen gjennom hele sesongen.

Hele sommeren har arbeidslag fra Norsk jernbanedrift holdt på med svillebyttingen. - Dette har vært en fin jobb, smiler Bjørn Johansen og Håvard Kåsa. - Her jobber vi gode skift og slipper de stadige avbruddene for å slippe fram togtrafikken som vi er vant med fra andre steder. På gode skift har vi vært oppe i 600 nylagte sviller, forteller de.

Tilgang

-Utfordringen har vært å få tak i nok sviller, sier faggruppeleder linjen Arne Smestad og produksjonsplanlegger Cato Inge Berge i Jernbaneverket. Det store behovet for sviller kom jo overraskende på og vi har slitt med å skaffe nok. Vi har fått tak i en del brukte betongsviller fra Vestfoldbanen (Barkåker – Tønsberg) og Dovrebanen (langs Mjøsa). Disse har god kvalitet og vi har også etter hvert fått leveranser direkte fra svillefabrikken på Hønefoss. I tillegg er det lagt inn noen partier med nye tresviller som vi hadde på lager. Neste sesong planlegger vi å starte med innlegging både nordfra (Flesberg) og sørfra (Svene), slik at framdriften blir så god som mulig.
Grenland Rail legger ut nye sviller langs banen slik at utskifting kan starte så snart sporet igjen er telefritt. Mildværet i høst har gjort at man kunne holde på helt til sist i november med svillebytting.

Til nytte

Med til historien hører også at de gamle underlagsplatene skal komme til nytte. De vernede strekningene Flekkefjordbanen og Gamle Vossebanen har meldt fra om behov for 60 000 underlagsplater med klemmer for skinner med 35 kg/m. Dermed går svillene til demontering av disse underlagsplater før de destrueres. Svillene på strekningen er for det meste fra rundt 1960 og var brukte allerede da de ble lagt inn på Numedalsbanen mot slutten av 1970-åra.  De gamle svillene har vist seg å være veldig dårlige innvendig, selv om de ser hele og fine ut utvendig.

Hit kom man med årets arbeider. Banen har nå betongsviller til noen kilometer forbi Svene pukkverk.