Mange jobber gjort på Dovrebanen

Mens Dovrebanen har vært stengt mellom Eidsvoll og Dombås den siste uka, er det gjort en rekke jobber på strekningen. Togtrafikken går som normalt fra mandag morgen den 6. oktober.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Les denne saken for en detaljert gjennomgang av de ulike arbeidene som har pågått, og se NSBs nettsider for informasjon om trafikkavviklingen nå i helga. 

Under bringer vi glimt fra noen av de jobbene som har vært i gang disse dagene.

På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen i sørenden av Mjøsa blir 1,8 km med enkeltspor som skal inngå i det framtidige dobbeltsporanlegget, tatt i bruk nå. Her pågår skinnesveising på denne strekningen, som ligger rett syd for fylkesgrensen mellom Hedmark og Akershus. (Foto: Øystein Grue)

Arbeidet med å bygge om kontaktledningen i koblingspunktene mellom gammelt og nytt spor, startet med en gang banen ble stengt mandag morgen den 29. september.   (Foto: Hilde Marie Braaten)

Arnstein Hansen fra Veidekke Bane i gang med skjøting av signalkabler på Fellesprosjektet. I bakgrunnen en beltegående kran som brukes i sporarbeidet. Den 19. oktober 2015 står hele dobbeltsporstrekningen mellom Langset og Kleverud ferdig, totalt 17 kilometer. (Foto: Øystein Grue)

På Hamar stasjon har belysningen fått et løft. Nærmere 50 av de gamle lampene med glødepærer er skiftet ut med nye lampehoder med ledlys. De nye pærene kan lyse i ti år før de eventuelt må byttes ut med nye. (Foto: Linda-Theres Trondsen)Jernbaneverket er ikke de eneste som har arbeider mens banen er stengt. I Gudbrandsdalen har Statens vegvesen gjort arbeider knyttet til ny E6, og her ved Furuberget nord for Hamar har firmaet Grimsrud Anlegg drevet med riving av det gamle kalkverket på oppdrag av eierne Franzefoss Miljøkalk. (Foto: Linda-Theres Trondsen)

Renseverk (bildet) og pakkmaskin har vært i aksjon mellom Brumunddal og Rudshøgda.  Maskineriet renser og stabiliserer pukken som holder sporet på plass, og dette er viktig for sikkerhet og komfort.  Nærmere 50 mann har vært i sving, og en rekordlang strekning er utbedret. (Foto: Linda-Theres Trondsen)

Ved Dokken sør for Moelv legges det inn en ny undergang (kulvert). Denne skal erstatte den gamle planovergangen.  (Foto: Linda-Theres Trondsen)Mellom Bergseng og Lillehammer byttes kontaktledningsmastene, og her monteres det utliggere. Når arbeidet er ferdig, skal de gamle tremastene sages ned med motorsag.  (Foto: Linda-Theres Trondsen)Flomtiltak og utbedringer er gjort en rekke steder. Her ved Bakstad bru på grensa mellom Lillehammer og Øyer gikk det ras i sommer, og banen ble stengt noen dager. Skaden ble midlertidig fikset, men nå erstattes brua med en ny betongkulvert for elveløpet. Dette bildet er tatt tidlig i uka, og vi ser at betongelementene ligger klar. (Foto: Anne Kristin Bollingmo)Her heiser entreprenøren Gjermundshaug Anlegg inn ett av betongelementene. (Foto: Anne Kristin Bollingmo)

Og her er sluttresultatet, med trafikken på E6 i bakgrunnen. Til høyre er det også etablert en gangkulvert i stål slik at fiskere kan krysse under jernbanesporet og nå fram til Lågens bredd. Arbeidet med føring av nytt elveløp og plastring av terrenget vil fortsette etter at togtrafikken er gjenopptatt. (Foto: Anne Kristin Bollingmo)