Kongsvinger hensetting åpnet

Statssekretær Bård Hoksrud svingte onsdag det grønne flagget for det første tog inn på Kongsvinger hensetting.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet svingte flagget for det første Flirt-tog inn på Kongsvinger hensetting, her sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger og ordfører Øystein Østgaard i Kongsvinger kommune.

Jernbaneverket har på relativt kort tid bygget Kongsvinger hensetting med plass til fem Flirt-togsett. Den nye driftsbanegården på Kongsvinger er en forutsetning for at Flirt, som er lengre enn de gamle togsettene, kan innføres på Kongsvingerbanen og at det i fremtiden kan kjøres dobbeltsett på de avganger hvor dette er nødvendig.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger understreket under åpningen at hensettingsanlegget er viktig for utviklingen av Kongsvingerbanen. - Nå er grunnlaget lagt for å bruke NSBs nye Flirt-tog. I løpet av året skal plattformene på Årnes, Fetsund og Nerdrum utvides slik at enkelte avganger etter ruteendringen i desember 2014 kan kjøres med doble Flirt-togsett.

Ny ruteplan gir mange byggeprosjekter

Enger viste til at Jernbaneverket gjennomfører 30 prosjekter til rundt 2,5 milliarder kroner knyttet til den store ruteendringen; Ny ruteplan 2014. - Kongsvinger hensetting er ett av disse prosjektene som er bygget på kort tid, under trange forhold på byggeplassen og i nærheten av trafikkert spor som også har gitt store utfordringer.Prosjektet er kostnadsberegnet til 128 millioner kroner, men ser ut til å bli åtte millioner kroner billigere.

Jernbanedirektøren viste også til at Jernbaneverket har oppgradert Nordsenga tømmerterminal, og i Jernbaneverkets handlingsplan de neste ti årene er det lagt opp til en betydelig satsing på Kongsvingerbanen i form av bedre spor, nytt kontaktledningsnett, nye kryssingsspor mm.

Viktig for Kongsvingerbanen

Statssekretær Bård Hoksrud var glad for at det blir lagt til rette for at Kongsvingerbanens brukere også skal få kjøre NSBs mest moderne tog, og at kapasiteten i persontrafikken på sikt kan øke. Han viste til at den store ruteomleggingen som kom i desember 2012 har vært en stor suksess ettersom NSB melder om en økning i persontrafikken i 2013 på over sju prosent.

- Det satses nå mye på jernbanen, og mange store prosjekter skal gjennomføres. Kongsvinger hensetting er i så måte et lite prosjekt, men desto viktigere for Kongsvingerbanens brukere. Dette anlegget er en liten, men viktig brikke for å få den nye ruteplanen gjennomført, fremholdt Hoksrud før han svingte den grønne flagget for det første Flirt-toget inn på det nye hensettingsanlegget på Kongsvinger.