Helgestengt mellom Larvik og Skien

Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Larvik og Skien fra kl. 23.30 fredag til kl. 05.00 mandag de to siste helgene i mars.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Da fortsetter arbeidet som allerede har pågått på denne strekningen de to foregående helgene i mars.

Jernbaneverket skal sandblåse og male ei jernbanebru rett utenfor Larvik stasjon, samt rydde vegetasjon på hele strekningen. Kontroll av signalanlegget og kjørestrømmen  over hele strekningen fortsetter også de to siste helgen ei mars.

Mens togene står skal Skagen Nett strekke nye høyspentkabler som krysser jernbanen ved Borgestad. Det foregår også arbeid i regi av byggmester Helge Klyve i forbindelse med rehabilitering av en bygning tett ved sporet ved Farriseidet. 

Utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn benytter muligheten til å utføre følgende spornære arbeider disse helgene.

  • I forbindelse med bygging av den nye Farrisbrua (en del av nye E-18 fra Bommestad til Sky), må jernbanesporet og togtrafikken beskyttes med et overbygg i form av en ståltunnel. Statens vegvesen bygger derfor en 85 meter lang ståltunnel over sporet på den aktuelle strekningen.
    Her på Farriseidet utenfor Larvik skal Statens Vegvesn bygge ny bru over sporet, samtidig som Jernbaneverket bygger ny jernbane mellom Farriseidet og Porsgrunn.  Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss

    På Eidanger utfører prosjektet arbeider som kun kan utføres når det ikke er trafikk på sporet. Det vil derfor pågå spuntarbeider og sprengingsarbieder nær sporet mellom Vallemyrene og Norcem mens togtrafikken er innstilt. De mest støyende arbeidene blir utført mellom kl. 07.00 og 21.00 på lørdag og søndag.

    NSB kjører buss for tog så lenge strekningen er stengt for ordinær togtrafikk.