Fire banestrekninger stenges denne helgen

Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre vedlikeholds- og anleggsarbeider på Hovedbanen, Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen. Vestfoldbanen kommer også til å være stengt de neste tre helgene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På Vestfoldbanen blir det storjobbing mellom Larvik og Skien i de fire helgene i mars. Strekningen vil være stengt for trafikk fra fredag klokken 23.30 til mandag klokken 03.40 disse helgene.

Jernbaneverket skal sandblåse og male ei jernbanebru rett utenfor Larvik stasjon, samt rydde vegetasjon på hele strekningen.

– Vegetasjonsrydding er et viktig sikkerhetstiltak for å gi god sikt for lokførerne, sier Trude Isaksen. – Samtidig kan vegetasjonsrydding bidra til færre dyrepåkjørsler, fortsetter hun.

Både signalanlegget og kjørestrømmen skal kontrolleres over hele strekningen i disse fire helgene.
 – I disse kontrollene bytter vi også komponenter og retter eventuelle feil i anlegget, sier Isaksen.  

Mens togene står skal Skagen Nett strekke nye høyspentkabler som krysser jernbanen ved Borgestad. Det foregår også arbeid i regi av byggmester Helge Klyve i forbindelse med rehabilitering av en bygning tett ved sporet ved Farriseidet. 

Utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn benytter muligheten til å utføre følgende spornære arbeider disse helgene.

  • På Farriseidet utenfor Larvik skal det pågå arbeider de neste fire helgene (fra 8. mars) I forbindelse med bygging av den nye Farrisbrua (en del av nye E-18 fra Bommestad til Sky), må jernbanesporet og togtrafikken beskyttes med et overbygg i form av en ståltunnel. Statens vegvesen skal bygge ståltunnelen som blir 85 meter lang, og vil komme i elementer som monteres og sveises sammen på stedet. Dette er arbeid som blir utført de ovennevnte helgene.
  • Jernbaneverket benytter samtidig anledningen til å utføre fundamenteringsarbeider under skinnegangen ved Farriseidet, som forberedelse for en framtidig sporveksel for det nye dobbeltsporet som er under bygging mellom Farriseidet og Porsgrunn.
  • På Eidanger vil det også pågå arbeider i regi av Jernbaneverket de aktuelle helgene. Som en del av prosjektet Farriseidet – Porsgrunn skal Jernbaneverket bygge ny jernbanebru for sidesporet til Norcem. Området denne brua skal bygges i har svært dårlige grunnforhold og det må blant annet spuntes/sprenges tett opptil eksisterende spor. Dette er arbeider som kun kan utføres når det ikke er trafikk på sporet, de vil derfor benytte muligheten når banen allikevel er stengt.

 

Elektrotekniker Per Øyvind Einarsen krymper opphengstråd. Foto: Øystein Grue.

 

Stengning på Dovrebanen

Fra og med lørdag 08. mars kl. 07:10 til og med søndag 09. mars kl. 18:55 utfører Jernbaneverket planlagte forbedringsarbeider på strekningene Eidsvoll Verk-Eidsvoll-Tangen og Kløfta-Dal. Strekningene vil bli stengt for togtrafikk. Mer informasjon finner du hos NSB

Hovedbanen og Dovrebanen

På Jessheim skal Statens vegvesen arbeide med ny undergang under jernbanen, og andre jernbanetekniske arbeider. De skal utføres på strekningen fra sørenden av Eidsvoll stasjon til nord for Kommesrud. I tillegg vil det bli utført anleggsarbeider ved Bøntunnelen.

– Jernbaneverket skal bytte sviller i Bønstunnelen, og arbeide med togenes kjørestrøm mellom Bøn og Eidsvoll, sier Trude Isaksen, kommunikasjonssjef for østlandsområdet.
– Videre nordover på Dovrebanen blir det kontroller av signal og kjørestrøm på det gamle sporet.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.
 
Mens Dovrebanen er stengt kommende helg skal det gjøres anleggsarbeider en rekke steder på denne strekningen. Blant annet vil sprengningsarbeider nær sporet ved Gunhildkleiva mellom Minnesund og Morskogen pågå kontinuerlig gjennom hele perioden.

Andre steder blir det hovedsakelig jobbet på dag- og kveldstid, blant annet nord for Ørbekk, ved Ulvin og Morstua, samt mellom Strandlykkja og Kleverud. Stikkord er blant annet innlegging av stikkrenner, boring av mastefundamenter, ulike jernbanetekniske arbeider, samt andre jobber som skal utføres i eller ved jernbanesporet.

 

Østfoldbanens Østre linje

Strekningen Ski - Mysen stenges fra klokken 23.45 lørdag kveld 08. mars til klokken 07.45 søndag morgen 09. mars.

Det skal gjennomføres stasjonstiltak for ERTMS på Tomter og Mysen stasjoner. ERTMS er et felleseuropeisk system for styring av togtrafikken, og innføringen av dette skal gi økt kapasitet, høyere hastighet og færre signalfeil.

Spor 2 på Tomter og Mysen stenger. Disse åpnes ikke før stasjonene er ferdig ombygd i 8. september. Parkering og adkomst til Tomter stasjon vil være som vanlig frem til totalbruddet starter 22. juni.
På Mysen stasjon stenges pendlerparkering på vestsiden av stasjonen. All trafikk går da fra spor 1 og parkering vil være ved stasjonen fra mandag 10. mars.

 

Trafikkavvikling

For mer informasjon om trafikkavviklingen se: www.nsb.no eller ring NSBs kundesenter på telefon 815 00 888.

Kontaktpersoner for arbeidene

Vestfoldbanen, Hovedbanen og Dovrebanen, vedlikeholdsarbeider
Kommunikasjonssjef Trude Isaksen
Telefon: 916 56 273, e-post: trude.luice.nedregard.isaksen@jbv.no

Vestfoldbanen, utbyggingsprosjekt
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen
Telefon: 930 89 550, e-post: trine.evensen@jbv.no

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli
Telefon: 916 55 930, e-post: olav.nordli@jbv.no

Hovedbanen og Dovrebanen
Kommunikasjonsrådgiver Hilde Lillejord
Telefon: 916 50 229, e-post: hilde.lillejord@jbv.no

Østfoldbanens Østre linje
Kommunikasjonsrådgiver Britt Wang
Telefon: 909 67 429, e-post: britt-johannne.wang@jbv.no