Bjørnfjell kryssingsspor fullført

Etter en travel og ikke helt problemfri innspurt ble det nye kryssingssporet på Bjørnfjell på Ofotbanen tatt i bruk torsdag. Tre spor på 1100 meter betyr mye for kapasitet og trafikkflyt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Alt klart: Funksjonstesting er her ferdig og alt er straks klart for første ordinære tog. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>
 

-Det ble dessverre nesten ett døgn forsinket, sier prosjektleder Lisa Lindquist. Vi fikk uventede problemer med jordingen helt på slutten og det var veldig vanskelig å få lokalisert feilene, sier hun. Dermed åpnet det nye trippelsporet torsdag klokken 10.50 i stedet for onsdag klokken 13. Forsinkelsen til tross, det var alt i alt en fornøyd prosjektledelse som kunne se de første togene kjøre gjennom stasjonen få minutter etter åpningen.
Prosjektleder Lisa Lindholm (tv), ass prosjektsjef Børge Soleng og hovedsikkerhetsvakt Egil Messelt er fornøyde med at alt endelig er klart for tog.

Dobbelt så lang

 – I løpet av denne sommeren har vi bygget for 150 millioner kroner, forteller Lindholm. Klimaet her oppe gjør det nødvendig med hektisk innsats i den korte sommersesongen. Prosjektet har pågått over tre år og sluttsummen blir på rundt 280 millioner. Bjørnfjell kryssingsspor har nå blitt dobbelt så langt som før og arbeidet inngår i de helt nødvendige kapasitetsutvidelsene på Ofotbanen. Tidligere er kryssingssporene på Katterat og Straumsnes ferdig forlenget, mens det nå er full aktivitet på Rombak kryssingsspor som blir ferdig neste år.
Første ordinære tog på det nye sporet ble faktisk et persontog...

..som krysset med arbeidstoget fra testkjøringen.
Nå gjenstår en del etterarbeider og opprydding før hele anlegget av det nye Bjørnfjell kryssingsspor avsluttes i løpet av høsten.

Tre spor i bredden i 1100 meters lengde.

Sporvekslene i begge ender av stasjonen har snøoverbygg. Her er det nye bygget østre ende.
Hovedentreprenør på jernbaneteknikk har vært Leonhard Weiss og TP Maskin har hatt underbygningen. I tillegg har flere underleverandører vært inne, samt Jernbaneverkets egne folk. -Her har vi jo flere sidestilte entreprenører med hvert sitt ansvarsområde og vi hadde derfor noen dager med samhandling før årets oppstart, sier Lindholm. -Dette var nyttig og jeg opplever at samarbeidet har fungert godt her oppe.
Første malmtog ble dette, som straks etter kjørte fra nabostasjonen Vassijaure på svensk side.

Dette er bygd:

•Tre 1080 meter lange spor med 60 kilos skinner
•60 kilos skinner og betongsviller fra grensen mot Sverige til vest for Bjørnfjell st
•Nytt kontaktledningsanlegg
•Stikkspor for arbeidstog ut fra spor 1
•Ny 220 m lang plattform til spor 1
•Veg langs banen, 1 km
•Undergang under sporene
•Nye føringsveier og nye kabler
•Fem nye sporveksler
•Nytt snøoverbygg over sporvekslene i stasjonens østre ende

Rombak

Mens Bjørnfjell kryssingsspor ble fullført nå i sommer, har arbeidene på Rombak kryssingsspor kommet i gang for fullt. Der var det travel aktivitet med sprengningsarbeider i langbruddet denne uken. Også Rombak forlenges på samme måte som de andre stasjonene, med kryssingsspor på 1100 meter, for å kunne ta kryssinger mellom to malmtog. Hovedentreprenør på Rombak er PEAB.

Store sprengningsarbeider er nødvendig på Rombak. <strong>Foto: Jørn Indresand.</strong>
.