Behov for tiltak før Numedalsbanen kan gjenåpnes

Det er nødvendig å bytte svillene i flere av Numedalsbanens kurver før Jernbaneverket igjen kan tillate trafikk på strekningen Kongsberg – Flesberg. Det er konklusjonen etter målinger og befaring av banen 23.april.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er behov for å bytte sviller i en del av kurvene på Numedalsbanen før togene kan gå der igjen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Jernbaneverket har nå gjennomført målinger og befaring på Numedalsbanen etter avsporingen i påskeuken. Resultatet av dette er at det på banestrekningen Kongsberg – Flesberg er nødvendig å bytte sviller i en del av kurvene på banen, sier områdedirektør Stian Wesøy i Jernbaneverket. Dette er tiltak vi er nødt til å gjøre før vi igjen kan tillate trafikk ovenfor Svene pukkverk, sier Wesøy.

Trafikken på Numedalsbanen består av ett tog ukentlig med henholdsvis tømmer og flis fra Flesberg. Tirsdag i påskeuken sporet flere av vognene i et flistog av i en kurve sør for Svene.

Vi vil nå lage en plan som viser hva som må gjøres før vi kan tillate togtrafikk opp til Flesberg igjen, sier Wesøy. Det er særlig i de krappeste kurvene på banestrekningen at det er nødvendig å legge inn nye sviller. Togene på banen tillates framført med en maksimal hastighet på 40 km/t. Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta å gjennomføre arbeidene på Numedalsbanen.