Ballast-kontrakt til NJD Maskin AS

Jernbaneverket har inngått en landsdekkende kontrakt for etterfylling og fordeling av pukk med entreprenøren NJD Maskin AS. Kontrakten gjelder alle baner unntatt Ofotbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Supplering av ballastpukk skjer i stort omfang hvert år. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
-Dette viser at vi er konkurransedyktige og sikrer virksomheten vår, sier Terje Børresen i NJD Maskin AS. NJD Maskin er et datterskap av Norsk Jernbanedrift. Vi er et nyopprettet selskap og dette gjør at vi kan utnytte utstyret vårt som vi allerede har investert i og at vi kan foreta nye investeringer, sier Børresen.
Terje Børresen (tv) i NJD Maskin AS og Morten Tanggaard fra Jernbaneverket.
Hvert år er det store mengder ballastpukk som skal kjøres ut og fordeles på det norske jernbanenettet. Jernbaneverket har avtaler med pukkverk flere steder i landet og leverandøren skal stille med komplett togsett bestående at lokomotiv og 10 pukkvogner til denne kjøringen. I tillegg brukes også noen mindre enheter for supplering av pukk ved mindre arbeider. NJD Maskin har i sin tur inngått avtale med den svenske sporentreprenøren Infranord som skal stille med det store togsettet.

-Det var tett konkurranse også om denne kontrakten, sier Morten Tanggaard i Jernbaneverkets vedlikeholdsenhet. NJD Maskin vant på gode løsninger, kompetanse og pris, sier Tanggaard. Kontrakten er på rundt 20 millioner kroner per år.

Jernbaneverket satte i 2013 ut 78% av banefornyelsen og 90% av investeringene i konkurranse.