Arendalsbanen får fjernstyring

Arendalsbanen skal bygges om til fjernstyrt strekning. I perioden fra 22.april til 9.mai er banen stengt for trafikk på grunn av flere større arbeider i sporet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arendal stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Den 36 kilometer lange Arendalsbanen går fra Nelaug stasjon på Sørlandsbanen og ned til Arendal. Banen er ikke fjernstyrt. Jernbaneverket har en frist fram til 15.februar 2015 med å innføre fjernstyring på strekningen. Det betyr at toglederen på trafikkstyringssentralen i Kristiansand skal kunne styre trafikken og holde oversikt over togene på Arendalsbanen på samme måte som på Sørlandsbanen. Arendalsbanen har hatt en særordning ved at kun ett tog tillates å kjøre strekningen Nelaug – Arendal – Nelaug om gangen uten at Arendal stasjon er betjent av trafikkstyrer. – Med denne ombyggingen vil Arendalsbanen få samme status som Sørlandsbanen når det gjelder trafikkstyring, sier prosjektsjef i Jernbaneverkets område sør, Arne Bujordet.  Fjernstyringen bygges ut med akseltellere og Arendal stasjon får sikringsanlegg.

Planovergangene
Det er særlig ved banens sikrede planoverganger at det må gjennomføres mye arbeide i forbindelse med fjernstyringen. Ved alle disse planovergangene må det bygges kabelkanaler langs sporet ut  til innkoblingsfeltene i begge retninger. – Det betyr til sammen mange kilometer med kabelkanaler, sier Bujordet. Arendalsbanen er opprinnelig en smalsporet bane fra 1908 og derfor er banens fyllinger nokså smale. - Vi får derfor en del utfordringer med å få plass til kabelkanalene. Banen utstyres også med fiberkabel som henges opp i kontaktledningsmastene, for uten den eksisterende telefonkabelen på strekningen.  Arbeidet med bygging av nye kabelkanaler utføres av eksterne entreprenører.

Det er ingen stasjoner, kun holdeplasser for av- og påstigning, mellom Nelaug og Arendal. Det er derfor kun Arendal stasjon som utstyres med sikringsanlegg og flere togspor. I tillegg må det bygges et teknisk hus i Arendal for å huse sikringsanlegget og øvrig teknisk utstyr. Til sammen  vil oppgraderingen av Arendalsbanen til fjernstyrt strekning komme på om lag 68 millioner kroner.
Togbytte mellom togene på Arendalsbanen og Sørlandsbanen skjer på Nelaug stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>