Arbeidshelg på Drammenbanen

Fra og med lørdag 22.februar klokken 13.00 til søndag 23. februar klokken 12.45 er det stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen. Sjekk på nettsidene til NSB og Flytoget hvilke konsekvenser dette får for ditt tog.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

-Vi minner om at Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner kan være på sporet, og at det er forbudt å oppholde seg i sporet selv om banen er stengt for vanlig togtrafikk, sier sporkoordinator, Knut Ole Kristoffersen. Illustrasjonsbilde: Asker stasjon

Grunnen til stengningen er at Jernbaneverket skal gjøre vedlikehold på strekningen. Blant annet skal sporfelt for signal kontrolleres. Også kjøreledningen på strekningen skal kontrolleres og vedlikeholdes. Det vil søkes for feil og svakheter, og eventuelle funn blir rettet opp, eller satt opp i planen for fremtidig vedlikehold.

-Slike kontroller gjør vi forebyggende for å unngå store feil på et senere tidspunkt, sier Kristoffersen.

I tillegg til kontrollene skal også nødlysene i Lieråstunnelen byttes. Dette ble påbegynt tidligere i år, og arbeidet fortsetter i helgen.  Det skal også montere tetningsmatter i taket på tunnelen.

-Dette gjør vi for å lede vanndrypp vekk fra sporet, noe som ellers ville ha tæret mye på både sviller og skinner, fortsetter Kristoffersen.