Arbeidshelg på flere baner

Helga 5-6. april skal det jobbes høyt og lavt en rekke steder på Hovedbanen, Dovrebanen og Trønderbanen. Togene erstattes med buss mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det nye vendesporet på Eidsvoll tar form. Til helga skal det bl.a. jobbes med kontaktlednignsanlegget. (Foto: Hilde Lillejord)På Trønderbanen er strekningen mellom Trondheim S og Rotvoll stengt fra og med lørdag 5. april kl. 08.00 til og med søndag 6. april kl. 08.00.

Årsaken er at Statens vegvesen skal gjøre støpearbeider på den nye Leangbrua som krysser jernbanen. Se NSBs nettsider for informasjon om hvordan trafikken avvikles.  

Strekningen Eidsvoll Verk – Eidsvoll – Hamar er stengt i 36 timer i tidsrommet fra lørdag 5. april ca. kl. 07:10 til søndag 6. april ca. kl. 18:55.

Strekningen på Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll er stengt fra og med natt til lørdag 5. april ca. kl. 02:00 fram til mandag morgen 7.april ca. kl. 05:00.

Se NSBs nettsider for informasjon om hvordan trafikken avvikles. Merk at alle Flytog til og fra Gardermoen går som normalt.

Hovedbanen Kløfta-Eidsvoll
Mens banen er stengt vil Statens vegvesen arbeide med ny vei som skal legges i kulvert under jernbanen på Jessheim. Jernbaneverket benytter samtidig anledningen til å bytte sviller i begge sporvekslene ved Asper mellom Kløfta og Jessheim. På strekningen fra Bøn til Eidsvoll skal det ryddes i vegetasjonen.

 - Vegetasjonsrydding gir bedre sikt for lokførerne. Ryddingen fører også til at dyr i mindre grad blir stående nær sporet og er et tiltak som kan redusere antall dyrepåkjørsler, sier banesjef for Hovedbanen Lars Frøystein, som legger til at det også skal gjøres jernbanetekniske kontroller på strekningen i helga.

Vendespor på Eidsvoll stasjon
For å øke vendekapasiteten på Eidsvoll stasjon skal Jernbaneverket flytte det eksisterende vendesporet ca. 300 meter lenger nordover og forlenge sporet slik at det blir plass til å vende doble sett av NSBs nye FLIRT-tog.

I helga skal det arbeides intensivt på anlegget. På det nye vendesporet skal det bl.a. settes opp nye åk og utliggere for kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. I eksisterende spor skal det gjøres masseutskiftinger og demontering av gammelt kontaktledningsmateriell.

Arbeidene på Eidsvoll vending forventes å stå ferdig sent på høsten i 2014 og vendesporet skal være i drift til ruteomleggingen i desember 2014.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei i hovedsak står ferdig mot slutten av 2014 og nytt dobbeltspor i oktober 2015.
 
Mens Dovrebanen er stengt kommende helg skal det gjøres anleggsarbeid en rekke steder på Fellesprosjektet. Det blir arbeidet kontinuerlig med boring, sprenging og graving nær sporet bl.a. på Molykkja, mellom Ulvin og Morstua, samt ved Kleverud. På Molykkja skal det også legges inn to stikkrenner under dagens spor. Det skal dessuten gjøres jernbanetekniske arbeider flere steder på strekningen.

Espa-Hamar
Mellom Espa og Hamar skal boretoget i arbeid i helga. Her skal det etableres fundament for nye kontaktledningsmaster. Det blir også utført rutinemessige kontroller av signalanlegget og utskifting av noen kontaktledningsmaster.

- Vedlikehold av kontaktledning- og signalanleggene er viktig for å unngå store feil, sier banesjef for Dovrebanen, Tormod Urdahl.