Klart for tog etter storjobb i Drammen

Fire dager med intensivt arbeid mellom Drammen og Asker er avsluttet og togtrafikken kjøres igjen som ordinært på Drammenbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Onsdag morgen var det igjen grønt lys for togene på Drammen banen. Foto: Cathrine Riis

 - Vi har fått gjort alle arbeidene som var forutsatt og er svært fornøyd med planleggingen og gjennomføringen av de arbeidene som er gjort disse fire dagene, sier Bjørnar Karlsen i Jernbaneverket.

Blant annet er det utført oppgraderinger av signal- og sikringsanlegg, samt ulike andre tiltak for å ivareta sikkerheten og økt trafikkmengde i Drammen.

Nytt signalsystem
En av de største jobbene som ble utført, i løpet av de fire dagene mens banen var stengt, var å bytte ut det gamle stillerapparatet ved Drammen stasjon og Sundland skiftestasjon med et nytt skjermbasert system.

- Trafikkstyrerne i Drammen og på Sundland skiftestasjon får nå et system som på alle måter er mer brukervennlig og moderne, forteller togdriftsleder i Drammen, Øyvind Gurholt.

På Sundland skiftestasjon ble det også gjort oppgraderingsarbeider på signal- og sikringsanlegget, og det er utført utskifting og vedlikehold av øvrige tekniske anlegg.
Den intensive arbeidsperioden fortsetter på Sundland fram til 2. desember, men den ordinære togtrafikken blir ikke påvirket av arbeidene. 

Lieråsen tunnel
Parallelt med arbeidene på Drammen stasjon har det pågått døgnkontinuerlig arbeid i Lieråsen tunnel med å bytte fire, svært slitte, sporveksler inne i tunnelen. I tillegg ble det utført geologkontroll av fjell og inspeksjon av betong i tunnelen.

Flere tog
Ved innføringen av nye ruter den 14. desember får Drammen stasjon blant annet én ny avgang pr. time til og fra Oslo. Dette skjer ved at pendelen mellom Skien og Lillehammer deles i to, slik at det blir separate avganger på strekningene Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. Også på Sørlandsbanen bedres tilbudet. Drammen stasjon vil da håndtere over 400 tog i døgnet, i tillegg til skiftebevegelser i forbindelse med vending av tog og trafikk til verkstedet på Sundland.

Her er noen bilder fra arbeidsperioden:

Nye sporveksler fraktes inn i Lieråsen tunnel under firedagers-bruddet. <strong> Foto: Cathrine Riis </strong>
250 tonn med pukk ble byttet ut med ny i forbindelse med vekselbytte i tunnelen. Foto: Cathrine Riis
Vaktskifte: Robelvogna fraktet arbeidslagene inn og ut av tunnelen. Foto: Frank Bolstad