Akseltellere innføres på Drammenbanen

Mandag 10.februar innføres ny teknologi for overvåking av togene på Drammenbanen. Akseltellere erstatter dagens sporfeltsystemer - en teknologi som ble tatt i bruk på 1920-tallet!

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Akselteller av typen Thales

Akseltelleren er en induktiv, elektromagnetisk spole, som teller antall akslinger som passerer inn og ut av et sporavsnitt. Det er første gang at akseltellere tas i bruk på en høytraffikert strekning på Østlandet, og for passasjerene vil det bety færre signafeil og dermed bedre regularitet. Dagens sporfelt har mange vedlikeholdskrevende komponenter i sporet, som isolerte skjøter og impedanser for returstrøm, samtidig som det påvirkes av andre mulige feilkilder, som ballast, sviller, jordinger, sporveksler og trafikkstøv.
Fordelene med akseltellere på den annen side er mange; akseltellere har ikke behov for isolerte skjøter eller impedanser, og påvirkes verken av sporets kvalitet, tilkoblinger i sporet, returstrøm eller sporvekselkomponenter. I tillegg er livsløpskostnadene oppimot halvparten av sporfelt, og feilhyppigheten så nær null det er mulig å komme for noen teknologi.
Når dette arbeidet er fullført begynner arbeidet med akseltellere på strekningen Asker – Drammen og i løpet av 2015 skal akseltellere være i bruk på Drammenbanen mellom Lysaker og Drammen. Etter hvert vil akseltellere erstatte sporfelt også på andre strekninger i Norge.

Akselteller med oppkjørsbjelke (gul), som sørger for at vedlikeholdsmaskiner ikke ødelegger akseltelleren.  

Om arbeidene denne helgen på stasjonene mellom Sandvika og Asker:  

  • Innkobling av akseltellersystemet i sikringsanleggene på Hvalstad og Billingstad stasjoner.
  • Funksjonskontroll
  • Testkjøring med målevogn på Sandvika og Asker stasjoner og på strekningen mellom.
  • Utkobling av sporfeltene på strekningen
  • Sluttkontroll av sikringsanleggene etter endringen

På grunn av arbeidene vil det ikke gå tog på strekningen lørdag 8. og søndag 9.februar, men NSB setter opp busser for passasjerer til/fra Slependen, Billingstad, Hvalstad, Vakås og Høn.
(klikk på PDF-en til høyre for større versjon).