Fetsund stasjon oppgradert

Oppgraderingen av Fetsund stasjon er ferdig. Brukerne kan glede seg over ny oppholdsplass og sykkelparkering, samt et stasjonsområde der historiske detaljer er ivaretatt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Akvarell av publikumsområdet, laget i forbindelse med prosjekteringen.Fetsund stasjon har gått gjennom store endringer de siste årene. I forbindelse med innføringen av doble togsett på Kongsvingerbanen ble hovedplattformen på Fetsund forlenget til 220 meter. Den ble tatt i bruk i desember 2014. Etter plattformforlengelsen kom turen til publikumsområdene.

- Det er viktig for Jernbaneverket å kunne tilby funksjonelle og brukervennlige stasjoner, sier Morten Tannum, som har ledet prosjektet «Ekstra tiltak Fetsund stasjon».
- Det synes jeg vi har fått til på Fetsund.

Det nye leskuret og gangbruen som krysser det historiske sporet.

Endelig sykkelparkering

De to viktigste tiltakene som er gjort på Fetsund stasjon i år, er etableringen av en ny sykkelparkering og ny oppholdsplass. Sykkelparkeringen har plass til 72 sykler under tak og med lys, og er noe det lenge har vært behov for på Fetsund. Sykkelparkeringen ligger rett ved den nye delen av plattformen.

Den nye oppholdsplassen inneholder et leskur med sitteplasser, flere andre sitteplasser med god sikt til sporene, samt en egen informasjonssone. Området er utstyrt med infoskjermer, informasjonstavle og billett- og valideringsmaskin.

- Det vi har gjort nå, er å flytte informasjonsområdet nærmere parkeringsplassen og handicapparkeringen, forteller Morten Tannum.
- Publikumsområdet er lett tilgjengelig for alle brukere, og vi har funnet en løsning som er både innbydende og praktisk.

Leskuret og sykkelparkeringen, sett fra plattformen.

Historisk stasjon

Kongsvingerbanen er underlagt et eget verneprogram, og Fetsund stasjon er delvis fredet. Det gjelder både stasjonsbygningen og plattformen ved den, samt pakkhuset. Det var ikke mulig å heve plattformen ved stasjonsbygningen, og derfor måtte plattformen forlenges mer enn opprinnelig planlagt i retning Oslo. Det ble da etablert en midlertidig atkomst til den nye delen av plattformen.

- Denne atkomsten har vi nå gjort permanent, med en ny stålbru som krysser et sidespor, forteller Tannum.
- Vi ønsket å ta vare på de historiske detaljene på stasjonen, og integrere dem i en moderne og brukervennlig løsning for publikum. Det er også prinsipielt viktig at de nye tiltakene ikke er i konflikt med det fredete miljøet.

Akvarell av stasjonsområdet. Stasjonsbygningen helt til høyre, publikumsområde og sykkelparkering til venstre.