100 ville høre om nye Kolbotn stasjon

Jernbaneverket holdt åpent møte om konseptvalg for nye Kolbotn stasjon mandag 3. mars. Over 100 interesserte møtte frem for å treffe jernbaneplanleggerne.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fire konsepter er utredet for nye Kolbotn stasjon. Jernbaneverket anbefaler nr 1, dagens beliggenhet.- Alternativet vi anbefaler er en totalombygging av stasjonen ved dagens beliggenhet, sier seksjonsleder Sjur Helseth fra Jernbaneverket. – Dette er basert på byutvikling, kostnader og hensynet til togtrafikken på Østfoldbanen i anleggsperioden.

Jernbaneverket har utredet i alt fire konsepter i ulike varianter. De fire konseptene med foreløpige kostnadsberegninger for én stasjon med to spor er:
- Ombygging av dagens stasjon til 314 millioner
- Ny stasjon sør for dagens stasjon til 483 millioner
- Ny stasjon nord for dagens stasjon ved Mastemyrveien til 459 millioner
- Ny stasjon øst for dagens stasjon i Skiveien til 1milliard og 145 millioner

– Disse konseptene kom vi frem til gjennom et idéverksted, sier prosjektleder Elisabeth Nordli fra Rambøll. – Vi har vurdert konseptene opp mot fire mål: Nye Kolbotn stasjon skal være tilgjengelig, sikker og trygg for de reisende, gi et attraktivt kollektivtilbud og inngå i et velfungerende sentrum.

Målene ble fulgt av premisser som satte standard for konseptutviklingen:
- Plattformene skal være 250 meter lange slik at man kan kjøre moderne, lange togsett på strekningen, sier Nordli. – Samtidig følger vi føringen fra Oppegård kommune om at innfartsparkeringen skal legges til Rosenholm stasjon, og ikke til Kolbotn sentrum.

Prosjektleder Elisabeth Nordli forklarte om analysen av konsepter. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Fleksibel utvikling
Jernbaneverket har sett på stasjon med to spor og en stasjon med tre spor og vendeanlegg.

- En stasjon med tre spor i Kolbotn sentrum gir et stort inngrep, sier Nordli. – Derfor anbefaler vi at man anlegger en tosporsstasjon, og vurderer plassering av vendeanlegg for rushtidstogene videre.

Planlagt grunnrute for Kolbotn er fire tog i timen, og mulighet for to innsatstog. Dette ga spørsmål fra salen om det ikke ville bli dårligere kapasitet med ny stasjon enn dagens situasjon.

- Markedsanalysen fastslår at kapasiteten blir bedre, svarte Nordli. – Togene blir lengre og det blir flere tog fordelt utover døgnet. Det er riktig at frekvensen går ned fra 7 til 6 tog mellom 07 og 08 om morgenen. Men samtidig vil flere personer få plass på togene, og togtilbudet øker ellers i døgnet.

Kolbotn – en by?
Som en del av utredningen er det også gjennomført en analyse av byutviklingspotensialet for Kolbotn. Flere i salen lurte på hvorfor Jernbaneverket har sett på mulig byutvikling:

- Hvis samfunnet skal bruke så mye penger på Kolbotn stasjon er det viktig at vi vet nytten av prosjektet, sier Helseth. – I så måte gir det kommunen og Jernbaneverket et inntrykk av hvordan arbeidsplass – og bostedsfortetting kan foregå rundt Kolbotn stasjon i fremtiden.  Vi understreker at all byutvikling skjer gjennom den offentlige planprosessen i Oppegård kommune.

Rådgiverfirmaet Asplan Viak gjennomførte analysen, og Sissel Engblom var ansvarlig arkitekt for analysen.
- Store arbeidsgivere etterspør kollektivtilbud innenfor en avstand på 300 meter fra kontorene, sier Engblom. – Derfor har vi sett på hvilke muligheter konseptene gir. Vår klare anbefaling er at dagens beliggenhet støtter best opp om det eksisterende sentrum, samtidig som den gir gode muligheter for vekst.

Høringsfristen for konseptutredningen er 12. mars. Se konseptutredningen her.