Klippet snora for nytt dobbeltspor

– Dette er en merkedag, sa samferdselsministeren da han klippet snora for det nye dobbeltsporet langs Mjøsa lørdag 12. desember. 150 gjester med norske flagg og en minister med saks og åpningsbånd ønsket rutetog 317 velkommen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra venstre; Audun Holtet, Elisabeth Enger, Ketil Solvik-Olsen og Lars Grimen Aas. Foto: Hilde Marie Braaten

Litt over 13:30 rullet rutetoget til Lillehammer inn på det nye dobbeltsporet i strålende vintersol. Sist det var høytidelig åpning av jernbane i området var i 1880. I 135 år har den gamle jernbanetraseen snirklet seg langs Mjøsas bredder, fram til de 17 ferske kilometerne med nytt dobbeltspor ble tatt i bruk 02:30 den 1. desember.

– I dag åpner vi den første InterCity-strekningen med nytt dobbeltspor på Dovrebanen. Passasjerer og godstransportører kan nå glede seg over 17 kilometer med nytt dobbeltspor som gir flere fordeler. Jeg vil trekke fram et bedre togtilbud, økt komfort for de reisende, bedre punktlighet og bedre trafikkavvikling. Etter hvert som dobbeltsporet blir forlenget i nord og sør vil vi også oppnå store reduksjoner i reisetiden, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sin åpningstale, som ble holdt langs det nye sporet før rutetoget ankom for et kort stopp.
Elisabeth Enger ønsker toget velkommen til den offisielle åpningen. Foto: Olav Nordli

Signalgutta holdt snora
Sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger tok han plass foran toget og erklærte det nye sporet for åpnet mens han klippet silkebåndet i nasjonalfargene. 
Snorholdere var Audun Holtet og Lars Grimen Aas fra Jernbaneverkets signalmiljø. De representerer en stor og viktig gjeng som har stått på døgnet rundt i en lengre periode for å sørge for at premieren på det nyinstallerte Thales-anlegget skulle gå som smurt. Solvik-Olsen er imponert over hva prosjektet har fått til på den korte tiden som har gått siden offisiell byggestart i 2012.
Gjestene ønsket toget velkommen med norske flagg, akkurat som ved forrige åpning i 1880. Foto: Olav Nordli, Jernbaneverket

Roser over samarbeidet
– Jeg vil gjerne trekke fram det gode samarbeidet som Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. De to etatene har samarbeidet om både detaljprosjektering og utbygging. Det har vært utfordringer underveis, men store kostnader er spart ved å bygge vei og bane samtidig, anslagsvis om lag 400 millioner kroner totalt, sa samferdselsministeren til de frammøtte.

Mange gevinster å feire
Fra 1. desember har togtrafikken mellom Langset og Kleverud blitt styrt av et helt nytt signalanlegg, for første gang brukt på persontrafikk i Norge. 
– Nå loses også togtrafikken gjennom tre nye tunneler. Alle er bygget vedlikeholdsfrie med total utstøping og vanntett membran. Denne byggemetoden er ny i jernbane-Norge.
Den lengste togtunnelen er nesten fire kilometer lang og gjør bygda Morskogen togfritt. Bygda har fått stillheten tilbake etter 135 år med togtrafikk, sa Elisabeth Enger da hun talte ved det nye dobbeltsporet.  

Men prosjektet er ikke helt i mål enda. Det gjenstår et lite år til.  
– Fram til høsten 2016 skal prosjektet gjøre seg helt ferdige. Lokalveger skal bygges og gammel jernbane gjøres om til turvegen Mjøstråkk. 17 kilometer med sammenhengende turveg er unikt. Flere steder har prosjektet økt tilgjengeligheten til strandsonen for allmennheten og bygger blant annet båtplasser, molo, ballplasser og badeplasser, sa Enger.