Grunneiere i Stange møtte Jernbaneverket

Planleggingen av dobbeltspor mellom Kleverud og Sørli er godt i gang. Jernbaneverket inviterte grunneiere til åpen dag for å få nyttige innspill til reguleringsplanarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket møtte grunneierne på Tangen brenneri.

Det var et godt oppmøte blant grunneierne mellom Tangen og Sørli da Jernbaneverket inviterte til åpen dag på Tangen brenneri torsdag 10. september.
Jernbaneverket varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet tidligere i vår og har et mål om godkjent reguleringsplan for strekningen sommeren 2016.

– Men før vi kommer så langt er vi avhengige av gode innspill fra dere som kjenner området og terrenget best, for å sikre at reguleringsplanutkastet blir så godt som mulig før den skal ut på høring våren 2016, sa prosjekteringsleder Jarle Kristian Tangen til forsamlingen.

På Tangen brenneri hadde Jernbaneverket delt strekningen inn i tre stasjoner bemannet av representanter fra rådgiver og Jernbaneverket. Det kom flere nyttige innspill til det videre arbeidet og flere viktige spørsmål og noen usikkerheter fikk et svar fra Jernbaneverket. Møtet ble avsluttet med en orientering om grunnerverv, status og framdrift i prosjektet og en «flytur» gjennom traseen i 3D-modell.

For de som ikke hadde anledning til å være tilstede på orienteringen ligger presentasjonen ved her.