Beredskapsøvelse i Ulvintunnelen

Tirsdag 1. september avvikles en stor beredskapsøvelse i den lengste jernbanetunnelen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Det blir utslipp av øvelsesrøyk og stor aktivitet med utrykningskjøretøyer i området på ettermiddags- og kveldstid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Den 3985 meter lange Ulvintunnelen inngår i den nye dobbeltsporparsellen langs Mjøsa som åpner 23. november i år. Tunnelen, som ligger like syd for fylkesgrensen mellom Hedmark og Akershus, går delvis parallelt med Morskogstunnelen på E6.

Ulvintunnelen har tre rømningstunneler med én kilometers mellomrom. To av nødutgangene munner ut i dagen i området ved Brøhaug, mens den tredje fører til E6-tunnelen. Denne vil bli brukt under øvelsen, og det ene løpet i Morskogstunnelen blir derfor stengt for biltrafikk fra klokken 17 til 21. Trafikk på E6 i begge retninger må benytte nordgående løp og fremkommeligheten på E6 vil derfor bli redusert. 

Ulvintunnelen på Fellesprosjektet er nesten fire kilometer lang. Tirsdag 1. september spiller tunnelen hovedrollen i en storstilt beredskapsøvelse.

Aktiviteten med utrykningskjøretøyer, som blir størst i perioden mellom ca. klokken 18 og 20, vil berøre både E6 og lokalvegen til/fra området Brøhaug/Morskogen. Lokalmiljøet langs lokalvegen bør derfor være ekstra på vakt for nødetater under utrykning på veg til beredskapstunnelene.

Mye sikkerhetsutstyr
Hensikten med øvelsen er primært todelt, forteller kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Jernbaneverket:

- Tunnelen har mye utstyr og installasjoner som skal bidra til sikker evakuering i en nødsituasjon, og vi ønsker for det første å se hvordan skilting, lys og andre nødsystemer fungerer under en evakuering, og avgjøre om det er forbedringer som må gjøres før tunnelen åpnes for trafikk, sier han.

- For det andre er øvelsen en viktig anledning for mannskapene fra nødetatene til å trene på samhandling og innsats i tunnelen, etter at de i den senere tid har fått omvisning og gjort seg kjent med forholdene. 

Tunnelen har som nevnt en nødutgang for hver kilometer, og det er gangbaner med ledelys og håndløper på begge sider av sporene. I denne tunnelen er det også røykventilasjon, slik at eventuell brannrøyk kan styres i en bestemt retning. Det er opplegg for brannvann gjennom hele tunnelen, samt tilrettelagt strømforsyning for hjelpemannskapene, og containere med redningsutstyr er utplassert flere steder.

Brann i tog
Scenariet for øvelsen er at det oppstår en brann i bremsesystemet på et persontog, slik at bremsene låses og toget stopper i tunnelen. Rundt 200 personer, bl.a. fra Nordre Eidsvoll Idrettslag, deltar som markører og skal spille reisende som må evakuere fra toget.

- Det ligger omfattende planlegging til grunn for sikkerhetstiltakene i tunnelen, basert bl.a. på kunnskap om hvordan personer opptrer i en nødsituasjon. Vi har derfor god tro på at evakueringen vil fungere bra på tirsdag, men øvelsen er i høyeste grad også vellykket hvis det avdekkes forbedringspunkter. Det viktigste med en slik øvelse er at den blir et bidrag til maksimal sikkerhet når togene begynner å gå gjennom tunnelen i november, avslutter Nordli.