Solvik-Olsen åpnet E6 på Fellesprosjektet

Lørdag 13. desember kunne en fornøyd samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpne den nye E6-strekningen Minnesund-Stange, som er en del av Fellesprosjektet mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket i Akershus og Hedmark.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


32 måneder etter anleggsstart i april 2012 kunne samferdselsministeren skjære over snora med god hjelp av politikere fra begge sider av fylkesgrensa og fungerende vegdirektør Lars A. Aksnes. Før snorkuttingen la Solvik-Olsen vekt på at E6 nord for Oslo er viktig for hele landet.

- Det gjelder særlig for næringslivet og for innbyggerne i Hedmark og Oppland. Det er gledelig at disse får en tryggere og raskere veg, sa statsråden.

Ulykkesutsatt strekning
Før utbyggingen av ny E6 fra Gardermoen til Kolomoen startet i 2007 omkom i snitt tre mennesker i året på strekningen fra Gardermoen til Kolomoen. Ny veg med midtdeler og sikrere sideterreng gjør at ni av ti ulykker er fjernet.

Statsråden gjorde også et poeng av at ny E6 betyr et større arbeidsmarkedsområde.
- Vi registrerer nå en økning i antall pendlere fra Oslo til Hamar. Det skyldes en bedre og mer effektiv reiseveg, sa statsråden.

Høyt tempo
Han var også tilfreds med tempoet i planlegging og utbygging.
- Vegplanlegging i Norge kan være en langdryg affære. Her gikk det ti år fra planarbeidet begynte til vegåpning i dag, sa statsråden.
Prosjektleder i Fellesprosjektet Taale Stensbye forklarer tempoet i gjennomføringen slik:
- Vi har hatt samme organisasjonen i alle faser. Slik har det ikke vært nødvendig med erfaringsoverføring. Vi startet også tidlig med grunnerverv. For det tredje gjennomførte vi forberedende arbeid som avskoging, rivning av hus og hytter før selv hovedutbyggingen tok til, sa Stensbye.

Dobbeltspor i 2015
Den siste strekningen på tre kilometer ved Korslund åpner til sommeren. I oktober 2015 er det ny anleggsåpning for Fellesprosjektet når den 17 kilometer lange strekingen med dobbeltspor mellom Langset og Kleverud i sørenden av Mjøsa åpner. I 2016 skal det åpnes sammenhengende gang- og sykkelveg langs Mjøsa.

(Bilder: Hilde Marie Braaten)