Ny bit av framtidig bane koblet inn

Onsdag morgen 18.juni åpnet Dovrebanen etter fem dagers intensiv jobbing på Eidsvoll stasjon og langs Mjøsa. Blant annet ble 700 meter med ny trasé tatt i bruk mellom ved Strandlykkja.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foreløpig kjører togene rundt den snaut 200 meter lange Morstutunnelen, som ligger rett syd for den strekningen som nå tas i bruk.<strong> Foto: Olav Nordli</strong>
- I tillegg til innkobling av denne nye strekningen, ble det gjort mye anleggsarbeid nær sporet en rekke steder på Fellesprosjektet E6/Dovrebanen langs Mjøsa mens banen var stengt. 

Flere faser
Etter et brudd i tre uker neste høst åpnes nytt dobbeltspor på hele den 17 km lange strekningen langs Mjøsa. Datoen er satt til 19. oktober 2015. Underveis er det imidlertid flere faseomlegginger og andre milepæler.

I oktober i fjor ble ett spor tatt i bruk på en drøy kilometer av dobbeltsportraseen like nord for Minnesund. Av de 700 meterne med enkeltspor som nå er koblet inn ved Morstua lengst syd i Hedmark, vil noe over halvparten bli en permanent del av det framtidige dobbeltsporet. Resten er midlertidig.

Neste milepæl er innkoblingen av drøye to kilometer av den nye traseen forbi Skrårud, like syd for fylkesgrensen. Denne strekningen tas i bruk etter neste langbrudd, som blir fra 29. september til 6. oktober nå i høst.

Graving og sprenging
I tillegg til de jernbanetekniske arbeidene er det også utført mye boring, sprenging og graving nær sporet mens togene sto. Ved Gunhildkleiva, hvor portalen til Ulvintunnelen for dobbeltsporet munner ut i svært bratt og vanskelig terreng med umiddelbar nærhet til E6 og dagens bane, har det vært intens og kontinuerlig aktivitet.

- Natt til fredag ble trafikken på E6 flyttet over på midlertidige Baileybruer over tunnelåpningen. I løpet av de fem dagene som bruddet varte, ble det sprengt ut og fjernet mellom sju og åtte tusen kubikkmeter med masser på dette stedet, forteller assisterende byggeleder Gunnar Sletten. 

Også på Eidsvoll stasjon ble det arbeidet intenst under bruddet. Nord for stasjonen er  togtrafikken nå lagt over på et nytt spor ut mot Vorma, slik at byggingen av nytt vendespor kan begynne på innsiden. Dette betyr endringer i sporbruken ved stasjonen fra og med onsdag morgen.

Byggeleder Geir Pynten og prosjektleder Anne Braaten på den nye strekningen ved Morstua. <strong> Foto: Olav Nordli </strong>Her gikk E6 fram til torsdag kveld. Herfra fjernes 7-8000 m3 med masser i løpet av de fem dagene som togene står. Dobbeltsportraseen skal gå ut til venstre i bildet og videre inn i Ulvintunnelen, mens dagens bane ligger til høyre bak beskyttelsesskjermen. <strong> Foto: Olav Nordli </strong>